Kisel

Ren kisel (omkring 1 dm lång).

Foto: Warut Roonguthai (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0).

Kisel

Kisel är den mest använda halvledaren inom elektronikindustrin, men kisel är även en viktig halvmetall i aluminiumlegeringar. EU har ett stort importberoende av kisel och bedömer därför grundämnet som ett kritiskt material.

Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre. Silikatmineral, vilka innehåller kisel och syre, är den helt dominerande mineralgruppen i skorpan. Kvarts (kiseldioxid, SiO2) är den mest betydande källan till kisel. Extremt ren kvarts behövs dock för att framställa högren kisel. Kisel har en grå, lyster färg och är mycket starkt men skört, ungefär som glas.

Rent kisel är en halvledare som används i nästan alla transistorer, kretskort, processorer och solceller som tillverkas idag. Störst volym av all kisel som produceras går dock till kisellegeringar, där kisel ofta legeras tillsammans med aluminium. Dessa legeringar är mycket lätta men fortfarande hållfasta och kan därför användas på många olika sätt, bland annat i fordon.

Fyndigheter och produktion

Den största producenten av kisel är Kina med omkring 66 procent av världsmarknaden (2019). Andra stora producenter är USA (åtta procent), Brasilien (sju procent) och Norge (sex procent). EU konsumerar över en halv miljon ton kisel varje år och är till mycket stor del en importör av ämnet.

I Sverige bryts ingen kvarts för kiselframställning idag. Det finns dock ett flertal kända fyndigheter av ren kvarts och kvartsit på flera platser i Sverige. 

Senast granskad 2020-10-06