Gallium

Gallium i vakuum. Gallium klassas av EU som kritiskt ämne, och produceras bland annat i Ukraina.

Foto: Alshaer666 (CC BY-SA 3.0)

Gallium

Metallen gallium kommer till stor användning som halvledare inom modern teknik. Men eftersom gallium endast bryts som biprodukt så hamnar metallen på EU:s lista över kritiska material.

Gallium är en silvervit metall med låg smältpunkt, endast 30 grader Celsius. Gallium bildar föreningar med flera ämnen, bland annat arsenik (galliumarsenid, GaAs) och kväve (galliumnitrid, GaN). Dessa föreningar har goda halvledaregenskaper och används bland annat i integrerade kretsar, lysdioder (LED) och solceller. På grund av den låga smältpunkten används även gallium till vissa legeringar, medicinska instrument och som tandfyllningar. Användningen av gallium förväntas öka inom de närmaste åren.

Fyndigheter och produktion

Gallium utvinns främst som en biprodukt vid brytning av bauxit för aluminium, men även i liten mängd inom zinkbrytning. Gallium bildar inte några egna brytvärda koncentrationer och anses därför som sällsynt, även om själva ämnet inte är ovanligt i jordskorpan. 2019 var Kina den största producenten av gallium med 79 procent av all produktion, motsvarande 172 ton gallium, följt av Tyskland (8 procent) och Ukraina (5 procent). Trots produktion inom EU så ses gallium som ett kritiskt material.

I Sverige bryts ingen gallium. I Zinkruvan i Askersund finns vissa fynd av gallium men en rapport från 2016 visar att de inte är brytvärda i dagsläget. Det finns även en potential att återvinna gallium inom industrin.

Senast granskad 2020-10-01

Legering

En legering är ett material som består av två eller flera grundämnen, varav minst ett är en metall. Legeringar framställs oftast genom att de olika komponenterna smälts samman. Legeringar har mycket stor teknisk betydelse och har använts av människan i tusentals år, till exempel brons som är en blandning av koppar och tenn. Andra exempel på vanliga legeringar är mässing (koppar och zink), 18 karats guld (guld med koppar, nickel eller zink) och rostfritt stål (exempelvis järn, nickel och krom).