Bild på en smaragd. Smaragder är av mineralet beryll.

Bild på en smaragd. Smaragder är av mineralet beryll.

Foto: Rob Lavinsky, iRocks.com (CC-BY-SA 3.0).

Beryllium

Grundämnet beryllium (Be) ger extraordinära egenskaper till vissa tekniskt viktiga material som vi behöver i vårt moderna samhälle. Det är en utmärkt isolator, har hög värmeledningsförmåga och smältpunkt samt är mycket starkt med låg densitet.

Beryllium används i allt från mekanik, raketmotorer, flygplan, röntgendiffraktometrar, laserborrar, elektriska kretsar och som moderatorsmaterial i kärnkraftverk. Ett flertal berylliummineral är dessutom utsökt vackra som ädelstenar så som smaragd, akvamarin och alexandrit.

Det huvudsakliga användningsområdet är i koppar-berylliumlegeringar. Två procent beryllium som tillsätts till koppar ökar styrkan utan att påverka ledningsförmågan. Dessa uppvisar en kombination av mycket hög hållfasthet, hårdhet, korrosionsresistans, termisk och elektrisk konduktivitet samt gnisthämmande egenskaper. Beryllium används framför allt inom militär sektor. Det är framför allt dess höga pris som begränsar en civil användning.

Fyndigheter och produktion

Den genomsnittliga halten av Be i den kontinentala jordskorpan är mycket låg på 2,6 ppm (0,00026 procent) vilket innebär att det krävs extraordinära processer för att anrika grundämnet till nivåer där berylliummineral bildas. Det krävs ofta komplexa geologiska miljöer för att avsätta berylliummineral, bland annat genom vattenrika smältor och hydrotermala lösningar där beryllium kan avsättas i pegmatiter och alkalina bergarter.

Bara två berylliummineral har ekonomisk betydelse, bertrandit och beryll. Bertranditen, med mindre än en procent beryllium, bryts i huvudsak i USA medan beryll (som kan innehålla ungefär fyra procent beryllium) bryts i övriga världen. USA hade år 2011 omkring 90 procent av världsproduktionen av beryllium. De övriga tio procenten kom framför allt från Kina. På grund av dess unika användningsområden och låga halt i jordskorpan så bedöms beryllium som ett kritiskt material inom EU.

I Sverige kan beryllium framförallt hittas bundet till beryll i granitiska pegmatiter. Mineralet har tillvaratagits vid brytning av pegmatiter framför allt i nordvästra Östergötland och Västmanland men aldrig i stor utsträckning. Norr om Köping i Kolsva fältspatsgruva finns en av Sveriges berylliumfyndigheter. Här pågick brytning av framför allt fältspat och kvarts under 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Ingen brytning av beryllium sker idag i Sverige.

Senast granskad 2020-10-01