Skandium

Skandium som under anrikningen antagit en så kallat dendritisk (trädliknande) kristallstruktur. Uppsmältning och omgjutning av detta material resulterar i en metallkub med en centimeter långa sidor.

Foto: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) / FAL)

Skandium

Skandium används i bränsleceller och i lättviktsmetallegeringar. Ingen produktion finns i dagsläget inom EU.

Skandium (Sc) upptäcktes i Sverige år 1879 av kemisten Lars Fredrik Nilson och är namngivet efter Skandinavien. I vissa sammanhang räknas skandium som en sällsynt jordartsmetall trots att den inte tillhör lantanoidgruppen i det periodiska systemet. Ämnet utgör ungefär 20 miljondelar av jordskorpans totala kemiska sammansättning. Skandium förekommer i naturen i oxid- och silikatmineral som ofta också innehåller yttrium eller någon av de sällsynta jordartsmetallerna

Skandium används för att skapa aluminiumlegeringar med låg vikt och hög hållfasthet, användningsområdet är främst inom flyg- och rymdteknik. Ett annat användningsområde är för tillverkning av elektrolytmaterial till så kallade fastoxidbränsleceller (solid oxide fule cell – SOFC).

Fyndigheter och produktion

Skandium produceras som biprodukt vid brytning av järnmalm, sällsynta jordartsmetaller, titan, zirkonium, uran eller nickel i gruvor i Kina (66 procent), Ryssland (26 procent) och Ukraina (7 procent). Behovet inom EU tillgodoses helt av import från framförallt Storbritannien (98 procent) och Ryssland (1 procent). Ingen kommersiell produktion har tidigare skett i Sverige och inga kommersiella förekomster är kända.

Senast granskad 2020-10-07

Legering

En legering är ett material som består av två eller flera grundämnen, varav minst ett är en metall. Legeringar framställs oftast genom att de olika komponenterna smälts samman. Legeringar har mycket stor teknisk betydelse och har använts av människan i tusentals år, till exempel brons som är en blandning av koppar och tenn. Andra exempel på vanliga legeringar är mässing (koppar och zink), 18 karats guld (guld med koppar, nickel eller zink) och rostfritt stål (exempelvis järn, nickel och krom).