För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Lepidolit

Lepidolit, ett litiumhaltigt glimmermineral, från pegmatitbrottet i Haapaluoma, Finland.

Litium

Litium används i batterier, glas och keramik samt inom metallurgi. Ingen produktion sker i dagsläget inom EU.

Litium (Li) är en alkalimetall och det lättaste grundämne som är i fast form vid rumstemperatur. Metallen upptäcktes år 1817 av svensken Johan August Arfwedson och utgör endast cirka 20 miljondelar av jordskorpans totala kemiska sammansättning. Litium oxideras omgående i kontakt med luft och vatten, en reaktion som till och med kan vara explosiv, och den rena metallen måste därför förvaras i vätskor helt fria från syre.

Litiumjonbatterier tillverkas, som namnet avslöjar, av just litium och är en av de viktigaste uppladdningsbara batterityperna som används i mobiltelefoner, datorer, med mera. Litium används som flussmedel för att sänka smältpunkten och viskositeten hos kiseldioxid vid tillverkning av glas och keramik. Olika litiumföreningar används även som flussmedel inom metallurgiska processer, alltså för att sänka smältpunkten vid aluminiumframställning och tillverkning av gjutna metallprodukter. Dessa kan också förbättra sammansmältningen av lika metaller till legeringar.

Fyndigheter och produktion

De största litiumreserverna finns i Sydamerika, där metallen utvinns genom avdunstning av litiumhaltiga saltlösningar som finns i reservoarer under markytan. Inom EU finns stora kända förekomster i Portugal, där det också skett mycket prospektering i närtid. Globalt sett är Australien (54 procent), Chile (23 procent) och Kina (10 procent) de största producenterna. 

Återvinning anses inte alls kunna bidra till litiumförsörjningen. Vid Cínovec i nordvästra Tjeckien, precis vid gränsen mot Tyskland, finns ett lovande litiumprospekt där möjligheterna för brytning för närvarande undersöks.

I Sverige har litium tidigare utvunnits som både huvud- och biprodukt i ett par gruvor inom Skelleftefältet. Ett antal kända litiummineraliseringar finns också i Norrbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Stockholms län, dessa har dock aldrig varit aktiva gruvor.

Senast granskad 2020-10-06