Bor

Bor.

Foto: James L Marshall (CC BY 3.0)

Borater

Borater har en mängd användningsområden, bland annat inom glasindustri, stålframställning och rengöringsmedel, men ingen produktion sker inom EU.

Borater är oorganiska salter och består av metalliska grundämnen, till exempel järn, kalcium, natrium eller magnesium, som bundits till boratjoner. I naturen finns över 100 olika boratmineral. Dessa utgör viktiga malmmineral för framställning av grundämnet bor (B). Bor är ett halvmetalliskt grundämne som i sin rena form är extremt hårt, nästan lika hårt som diamant, och har hög smältpunkt (över 2 000°C). Den stabila isotopen bor-10 används i kärnkraftverk som neutronfångare. Bor är ett viktigt näringsämne för växter och vissa borföreningar användas därför som gödningsmedel.

Boracol.jpg

Borater är också viktiga för tillverkningen av säkerhetsglas, skyddsglas och andra specialprodukter inom glasindustrin, där boraterna ger glaset högre slitstyrka och värmetålighet. Vissa borater kan användas för impregnering av träprodukter, medan andra kan användas som flamskyddsmedel. Borater används även för keramiska applikationer, stålframställning och i rengöringsmedel. Borater är mycket svårlösliga i vatten och är därför, trots att grundämnet bor är mycket giftigt, ogiftiga eller endast måttligt toxiska för människor och andra däggdjur. Leddjur är däremot känsliga för borater varför de kan användas för insektsbekämpning.

Fyndigheter och produktion

De största fyndigheterna av borater finns i Turkiet, Kalifornien (USA), Ryssland och Chile. Det är även här den största produktionen sker. Behovet av borater inom EU tillgodoses för närvarande till 98 procent av import från Turkiet. Priset på borater hålls relativt stabilt. Boraternas viktiga egenskaper och stora användningsområden, kombinerat med det hundraprocentiga importbehovet, ger dem en plats på Europeiska kommissionens lista över kritiska material.

Boratmineral är väldigt ovanliga i jordskorpan och inga större fyndigheter är kända i Sverige. Mineralet ludwigit, ett magnesium-järn-borat, har dock hittats på flera platser i Sverige, bland annat i järnmalm både i Bergslagen och i de nordliga malmregionerna. En annan plats där boratmineral hittats är i Mossgruvan i Värmland.

Senast granskad 2020-10-01