På bilden syns en bit kol och en bit koks.

Till vänster (den mindre biten) kol, till höger (den större biten) koks.

Foto: Winfried Mueller (CC BY-SA 3.0).

Koks

Med fortsatt växande användning både i Sverige och internationellt, men för låg produktion inom EU, så hamnar koks långt upp på listan över kritiska material.

Koks skapas genom pyrolys av kol (exempelvis stenkol). Pyrolys sker genom att stenkolen upphettas till höga temperaturer, flera hundra grader Celsius, i en syrefri miljö. Detta gör att ingen förbränning sker. Produkten som blir kvar, koks, har en hög viktandel rent kol. Nästan all koks används som bränsle inom framför allt stålindustrin, men en viss del används också som metallurgiskt kol, där kolet blandas in direkt i legeringar. Koks används också i aluminiumförädling.

Fyndigheter och produktion

Den största producenten, och användaren, av koks är Kina med strax över hälften av världsproduktionen. Därefter följer Australien, Ryssland och USA. EU stod år 2010 för fyra procent av världsproduktionen, främst från Polen och Tjeckien. För att möta behovet av koks inom EU så importeras omkring 40 miljoner ton, ungefär hälften av det totala behovet. Importen kommer främst från USA och Australien.

I Sverige finns inga betydande kolfyndigheter men däremot har vi produktion av koks. Kolet importeras då från bland annat Australien. Koks är inte heller återvinningsbart. Varje år använder svensk stålindustri omkring en miljon ton koks.

Senast granskad 2020-10-06