Aitik

Aitik, strax söder om Gällivare i Norrbotten, är Sveriges största koppardagbrott.

Foto: Boliden Mineral AB.

SGU:s mineralnäringsråd

SGU:s mineralnäringsråd är ett organ för informationsutbyte och diskussion mellan företag och myndigheter om frågor av betydelse för hållbar tillväxt och företagande inom gruvnäringen.

I Mineralnäringsrådet sitter företrädare för de företag i Sverige som har pågående eller nära förestående primärproduktion av råvaror. Syftet med rådet är att ge industrin möjlighet att lyfta principiellt viktiga frågor som hjälper SGU i uppdraget att främja en hållbar gruv- och mineralnäring, något som är särskilt viktigt nu när EU:s kritiska råmaterialakt ska införas i svensk lag samt mot bakgrund av den rådande geopolitiska situationen. Mineralnäringsrådets första möte kommer att hållas efter sommaren 2024.

Mineralnäringsrådet ersätter det tidigare Gruvnäringsrådet.

Ledamöter

Ordförande

 • Anneli Wirtén, generaldirektör Sveriges geologiska undersökning

Ledamöter

 • Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron AB
 • Jan Batte, teknisk chef, SMA Mineral AB
 • Fredrik Bergsten, vd, Botnia Exploration AB
 • Karin Comstedt Webb, Senior Vice President, Heidelberg Materials Sweden
 • Meddelas senare, Björkdalsgruvan AB
 • Ronne Hamerslag , vd, Nordic Iron Ore AB
 • Meddelas senare, LKAB
 • Meddelas senare, Grangex AB
 • Stefan Romedahl, President Mines, Boliden Mineral AB
 • Staffan Sandström, vd, Zinkgruvan Mining AB
 • Emma Själin, Public Affairs Manager, Talga AB
 • Stefan Sädbom, ordförande, Lovisagruvan AB
 • Maria Sunér, vd, SveMin
 • Tua Welin, miljöchef, Nordkalk Oy

Sekreterare

 • Peter Åkerhammar, Sveriges geologiska undersökning

SGU:s mineralnäringsforum

Mineralnäringsforum är en bredare konstellation där det kommer att ges möjlighet för olika intressenter att träffas kring mineralnäringsfrågor. Mineralnäringsforum kommer att hållas en gång om året med start under våren 2025.

Instruktion

Instruktion för mineralnäringsrådet (nytt fönster)

Minnesanteckningar SGU:s gruvnäringsråd

Möte april 2022 (nytt fönster)

Möte november 2021 (nytt fönster)

Möte april 2021 (nytt fönster)

För äldre minnesanteckningar kontakta mineralnäringsrådets sekreterare.

Senast granskad 2022-02-02