Detta gäller när du söker en ledig tjänst på SGU

  • Sök tjänsten via sidan Lediga tjänster på webbplatsen där du via annonsen blir hänvisad till vårt rekryteringssystem. Det går att söka en tjänst fram till kl.23:59 sista ansökningsdagen.
  • SGU bekräftar att ansökan har tagits emot.
  • De personer som bäst matchar kravprofilen kallas till intervju.
  • När tjänsten är tillsatt meddelar vi alla som har sökt.
  • Du kan överklaga beslutet inom tre veckor.

Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.

Urval och intervjuer

Alla som söker en anställning hos oss behandlas lika. Ingen diskrimineras på grund av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vår ambition är alltid att rekryteringsprocessen ska vara objektiv, strukturerad och effektiv.

Säkerhetsprövning

Några av SGU:s tjänster är säkerhetsklassade, det framgår alltid i annonsen om tjänsten är säkerhetsklassad. Vid vissa säkerhetsklassade tjänster är svenskt medborgarskap ett krav och det kommer genomföras en säkerhetsprövning som inkluderar en särskild säkerhetsintervju samt en registerkontroll innan anställning sker.

Anställningsbeslut och överklagan

När rekryteringsprocessen är avslutad anslås ett tillkännagivande på myndighetens officiella anslagstavla, denna finns i entrén på SGU:s kontor på Villavägen 18 i Uppsala. Enligt det statliga regelverket har sökande möjlighet att överklaga anställningsbeslutet inom tre veckor.

Senast granskad 2020-10-27