BetterGeo 3.0.

Den nya versionen av BetterGeo innehåller bland annat sex nya block: karbonatit, laterit, basalt med zirkon, anortosit och fosforit.

Not official Minecraft product. Not approved by or associated with Mojang.

Nyheter i BetterGeo 3.0

Modden BetterGeo 3.0 för Minecraft har nu släppts! Den innehåller nya block, funktioner, förmågor och annat nytt, spännande och roligt. Den nya versionen förhöjer spelarens upplevelser i en värld av råvaror; du kan lära dig mer om geologi, naturresurser och viktiga metaller såsom kobolt, litium och sällsynta jordartsmetaller som behövs för energiomställningen i samhället.

BetterGeo syftar till att öka kunskapen om geovetenskapens betydelse för samhällsbyggande och tillväxt, samt öka medvetenheten om hållbar användning av mineraltillgångar. Förutom de roliga och spännande nya funktionerna, hjälper BetterGeo 3.0 till att förstå det viktiga med kritiska råvaror i dagens teknik. Till modden finns anpassade övningar som utbildningsmaterial för skolor för att lära elever om batterier, återvinning av råvaror och cirkulär ekonomi. Modden tar också med spelaren på mineraljakt där värdefulla stenar, mineral och metaller är hårdvaluta.

bettergeo_zircon200.png

Här nyheterna i BetterGeo 3.0:

6 nya block

 • Karbonatit – magmatisk bergart, innehåller zirkon och sällsynta jordartsmetaller
 • Laterit (berg- och jordart) – laterit som bergart innehåller kobolt och nickel. Både berg- och jordart hittas i tropiska miljöer i spelet (savann och djungel).
 • Basalt med zirkon – magmatisk bergart, innehåller zirkon
 • Anortosit – magmatisk bergart, innehåller vanadin
 • Fosforit – sedimentär bergart, innehåller apatit

anortosit627.png

Anortosit – magmatisk bergart, innehåller vanadin.

Nya malmer/mineraler

 • Apatit – fosfatmineral som används för att gödsla grödor (till exempel vete i spelet) och får dem att växa snabbare.
 • Zirkon – smälts till tackor och används i legering med stål och vanadin för att skapa höghållfast stål
 • Grafit – används för att skapa grafitanoder som används i batterier
 • Indium – smälts till tackor och används i legering med tenn för att skapa indium-tenn-oxid.
 • Kobolt - smälts till tackor, används i batterier
 • Nickel – smälts till tackor, används i batterier
 • Vanadin – används i legering med stål och zirkon för höghållfast stål

basalt_med_zirkon627.png

Basalt med zirkon – magmatisk bergart, innehåller zirkon.

Nya legeringar

 • Höghållfast stål – starkare stål som används i flera nya föremål
 • Indium-tenn-oxid – används i dataskärmar.

Uppdaterat recept för batterier: batterier kräver nu även kobolt, nickel och en grafitanod.

Nya föremål

 • Gravimeter – geologiskt instrument som används för att hitta pegmatit
 • Grafitanod – ledande del av batterier
 • Flytande sprängmedel
 • Borr – används för att borra hål i block som man sedan kan fylla med flytande sprängmedel (se explosivt block)
 • Datorskärm – används som komponent i geologiska instrument och monstervarnare. Görs av glas och indium-tenn-oxid.
 • Trappor och plattor kan tillverkas av anortosit.

bettergeo_entities627.png

Högteknologiskt smältverk – smälter malm till tackor, men kräver inget kol eller annat bränsle. Drivs av solenergi och genererar inte heller några farliga utsläpp. Anrikningsverk – producerar dubbelt så mycket krossad malm som om man krossar den i arbetsbänk. Drivs av solenergi.

Explosivt block: Borrat block som fyllts med flytande sprängmedel. Spränger en gång i samma riktning som spelaren var vänd när den fyllde blocket. Förenkling av hur bergssprängningar utförs på riktigt.

Nya verktyg

 • Yxor, spadar, hackor, flåhackor och svärd kan nu tillverkas av flinta och stål. Flinta är mer bräckligt och ungefär lika effektivt som järnverktyg medan stål håller längre och är effektivare än järnverktyg.
lateritbok200.png

Nya böcker

Nya BetterGeo-böcker där man kan lära sig mer om:

 • Karbonait
 • Laterit
 • Fosforit
 • Anortosit
 • Kobolt
 • Vanadin
 • Grafit
 • Indium
 • Apatit
 • Zirkon
 • Flinta

Andra nyheter

 • Malm måste krossas nu för att kunna smältas. Kan göras i till exempel arbetsbänken.
 • Högteknologiskt smältverk – smälter malm till tackor, men kräver inget kol eller annat bränsle. Drivs av solenergi och genererar inte heller några farliga utsläpp.
 • Anrikningsverk – producerar dubbelt så mycket krossad malm som om man krossar den i arbetsbänk. Drivs av solenergi.
 • Geodräkt – ny rustning (hjälm, bröstplatta, byxor och stövlar) som gör att spelaren blir immun mot eld om man har alla delar på sig. Går att flyga om man har bröstplattan på sig (som jetpacken).
 • Pegmatit kan nu även hittas i kluster i världen så det är lite enklare att hitta
 • Flinta kan nu även hittas i sand, sandsten och kalksten. Tidigare bara i grus.
 • 6 nya förmågor (advancements) som spelaren låser upp när den till exempel gödslar med apatit.

bettergeo_carbonatite627.png

Karbonatit – magmatisk bergart, innehåller zirkon och sällsynta jordartsmetaller.

Övrigt

 • Flertalet buggfixar.
 • Översättningar på svenska, finska, franska, spanska, tyska, slovenska, estniska och italienska.

Senast granskad 2021-12-22