Nypublicerade publikationer och rapporter

För dig som vill hålla dig uppdaterad finns här en lista med de senaste publikationerna och rapporterna från SGU.

Du når samtliga rapporter genom GeoLagret. 

Sök i GeoLagret (nytt fönster) 

Juni

Bergslagen, etapp 3. Malmnära profilkartering i området Ställdalen–Kopparberg under 2021–2022, SGU-rapport 2024:07

Maj

Statistics of the Swedish Mining Industry 2023. SGU Periodiska publikationer 2024:2.

Bergverksstatistik 2023. SGU Periodiska publikationer 2024:1.

Fältrapport inom projektet SISLER. Fältrapport med kustbedömning av 11 lokaler längs Skånes kust, SGU-rapport 2024:06

Slutrapport. Kartering Nämdö skärgård, SGU-rapport 2024:05

April

Klimatmodellering av grundvatten – Grundläggande analys. SGU-rapport 2024:04

Januari

Rapportering av regeringsuppdrag. SGU:s medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, RR 2024:01

Secondary resource directive. Characterisation of mining waste in central and western Bergslagen, Sweden, SGU-rapport 2024:02

Secondary resources directive. Characterisation of mining waste in central and southern Bergslagen, Sweden, SGU-rapport 2024:03

Bergslagen etapp 2. Malmförutsättningar i norra delen av Bergslagens litotektoniska enhet - SGU-rapport 2024-01

December 2023

Rapportering av regeringsuppdrag - Geologisk lagring av koldioxid - delrapport 1. RR 2023:04

Grus, sand och krossberg 2022, Periodisk publikation 2023:3

K 744 Grundvattenmagasinen Persmålaåsen Rugstorp Persmålaåsen Fanketorp och Persmålaåsen Böle

K 745 Grundvattenmagasinet Bäckeboåsen Bäckebo

K 746 Grundvattenmagasinet Bäckeboåsen Rockneby

K 747 Grundvattenmagasinet Västra Vram

K 748 Grundvattenmagasinen Piteälvsåsen Nystrand och Piteälvsåsen Kolkstrand

K 749 Grundvattenmagasinen Vistträsk och Korsträsk by

November 2023

Mineraliseringar i området kring Los – bakgrund och sammanfattning av fältarbete 2022, SGU-rapport 2023:16

Secondary resources directive. Characterisation of mining waste in Northern Lapland, Sweden, SGU-rapport 2023:15

Oktober 2023

Secondary resources directive. Characterisation of waste rock and tailings in selected areas, Northern Bergslagen, Sweden, SGU-rapport 2023:14

Senast granskad 2024-06-05