Publicerat 2023

Rapporter och publikationer publicerade under 2023.

Du når samtliga rapporter genom GeoLagret. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Sök i GeoLagret (nytt fönster) 

Mars

Grus, sand och krossberg 2021, Periodiska publikationer 2022:3

U-Pb zircon TIMS age of a K feldspar augen-bearing, early-orogenic Svecokarelian granite west of Ramnäs, Sweden, SGU-rapport 2023:03

Rapportering av regeringsuppdrag. Redovisning av näringslivsfrämjande insatser inom SGU:s ansvarsområde 2022, RR 2023:03

Februari

Slutrapport för projekt inom Interreg Sverige-Norge. Geologiskt Arv i Naturbaserad Innovation för Skandinavisk Turism, SGU-rapport 2023:02

Rapportering av regeringsuppdrag. Alternativa bindemedel till betong – En sammanfattning av kunskapsläget, i ett hållbarhetsperspektiv. SGU RR 2023:02

Hållbar utvinning och återvinning av metaller och mineral från sekundära resurser, rapportering av regeringsuppdrag. SGU RR 2023:01

Januari

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer på Öland, SGU-rapport 2023:01

Redovisning av miljömålsrådsåtgärd. Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser – för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment, SGU-rapport 2022:19

Senast granskad 2023-01-30