Publicerat 2023

Rapporter och publikationer publicerade under 2023.

Du når samtliga rapporter genom GeoLagret. 

Sök i GeoLagret (nytt fönster) 

December

Rapportering av regeringsuppdrag. Geologisk lagring av koldioxid, delrapport 1, RR 2023:04

Grus, sand och krossberg 2022, Periodisk publikation 2023:3

K 744 Grundvattenmagasinen Persmålaåsen Rugstorp Persmålaåsen Fanketorp och Persmålaåsen Böle

K 745 Grundvattenmagasinet Bäckeboåsen Bäckebo

K 746 Grundvattenmagasinet Bäckeboåsen Rockneby

K 747 Grundvattenmagasinet Västra Vram

K 748 Grundvattenmagasinen Piteälvsåsen Nystrand och Piteälvsåsen Kolkstrand

K 749 Grundvattenmagasinen Vistträsk och Korsträsk by

November

Mineraliseringar i området kring Los – bakgrund och sammanfattning av fältarbete 2022, SGU-rapport 2023:16

Secondary resources directive. Characterisation of mining waste in Northern Lapland, Sweden, SGU-rapport 2023:15

Oktober

Secondary resources directive. Characterisation of waste rock and tailings in selected areas, Northern Bergslagen, Sweden, SGU-rapport 2023:14

September

Geologisk 3D-modell. Närkeslätten, Örebro län, SGU-rapport 2023:12

Bergslagen, etapp 2. Geochemical and geophysical assessment of c. 1.8 Ga granites associated with W-F ± Mo mineralisation, western Bergslagen, SGU-rapport 2023:13

RM 153 Malmer, industriella mineral och bergarter i Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län

Dokumentationsrapport. Observationer i samband med slamströmmen i Mörviksån, Åre, 7–8 augusti 2023, SGU-rapport 2023:11

Augusti

Sveriges behov av metaller och material för energiomställning 2025–2050, Tre scenarier för utvecklingen, SGU-rapport 2023:10

Beskrivning till geologisk 3D-modell över Malmö–Lundområdet, SGU-rapport 2023:09

Juli

Statistics of the Swedish Mining Industry 2022, Periodisk publikation 2023:02

Juni

K 736 Grundvattenmagasinet Hestra

K 737 Grundvattenmagasinet Öreryd

K 738 Grundvattenmagasinet Gislaved

K 739 Grundvattenmagasinet Oppmannaåsen Kiaby

K 740 Grundvattenmagasinet Hönnedal

K 741 Grundvattenmagasinet Oppmannaåsen Nymö

K 742 Grundvattenmagasinet Vittskövle

K 743 Grundvattenmagasinet Degeberga

Maj

Bergverksstatistik 2022, Periodisk publikation 2023:01

Torvvolymer och kolförråd i Sveriges torvmarker. En beräkning baserad på SGU:s data, SGU-rapport 2023:08

Markgeokemi: morän och skogsjordgeokemi i Hälleskogsbrännans naturreservat, SGU-rapport 2023:07

Bergslagen, etapp 3. Lägesrapport Persberg–Nordmark 2022, SGU-rapport 2023:06

April

Sammanfattning av insatser under 2022. Fe-Ti-V-mineraliseringar i mafiska intrusioner i Dellen-Ljusdalsområdet, SGU-rapport 2023:05

Well standard -16. Guidelines for well drilling (engelsk översättning av Normbrunn -16)

K 733 Grundvattenmagasinet Ljusnaåsen Boda

K 734 Grundvattenmagasinet Ljusnanåsen Järvsö

K 735 Grundvattenmagasinen Ljusnanåsen Sanna och Ljusnanåsen Torön

Organiska föroreningar i kust- och utsjösediment i Egentliga Östersjön, SGU-rapport 2023:04

Mars

Grus, sand och krossberg 2021, Periodiska publikationer 2022:3

U-Pb zircon TIMS age of a K feldspar augen-bearing, early-orogenic Svecokarelian granite west of Ramnäs, Sweden, SGU-rapport 2023:03

Rapportering av regeringsuppdrag. Redovisning av näringslivsfrämjande insatser inom SGU:s ansvarsområde 2022, RR 2023:03

Februari

Slutrapport för projekt inom Interreg Sverige-Norge. Geologiskt Arv i Naturbaserad Innovation för Skandinavisk Turism, SGU-rapport 2023:02

Rapportering av regeringsuppdrag. Alternativa bindemedel till betong – En sammanfattning av kunskapsläget, i ett hållbarhetsperspektiv. SGU RR 2023:02

Hållbar utvinning och återvinning av metaller och mineral från sekundära resurser, rapportering av regeringsuppdrag. SGU RR 2023:01

Januari

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer på Öland, SGU-rapport 2023:01

Redovisning av miljömålsrådsåtgärd. Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser – för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment, SGU-rapport 2022:19

Senast granskad 2024-01-18