Publicerat 2021

Rapporter och publikationer publicerade under 2021.

Du når samtliga rapporter genom GeoLagret. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Sök i GeoLagret (nytt fönster)

December

Grus, sand och krossberg 2020, Periodisk publikation 2021:3

Information avseende förorenade sediment – användning och förbättringsmöjligheter, SGU-rapport 2021:33

K 716 Grundvattenmagasinet Lunnarp–Smedstorp

K 717 Grundvattenmagasinet Bräkneåsen Hjälmsa

K 718 Grundvattenmagasinet Bräkneåsen Bräkne-Hoby

K 719 Grundvattenmagasinen Ingarö Brunn och Återvallsträsket

Malmer, industriella mineral och bergarter i Surahammar, Köping, Västerås, Arboga och Kungsör kommuner, Västmanlands län. Rapporter och meddelanden 150. 

K 728 Berggrundskartan 25L Boden SV

K 727 Berggrundskartan 25L Boden SO

K 726 Berggrundskartan 25L Boden NV

K 725 Berggrundskartan 25L Boden NO

Rapportering av regeringsuppdrag - Geologisk lagring av koldioxid i Sverige och i grannländer – status och utveckling, RR2021:04

Att minimera sulfidoxidation vid gruvdrift – från anrikning till efterbehandling, SGU-rapport 2021:32

November

Delrapportering av regeringsuppdrag. Hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser, Regeringsrapport 2021:03

K 710 Grundvattenmagasinet Emmabodaåsen Åseda

K 711 Grundvattenmagasinet Ulla Hau

Malmer, industriella mineral och bergarter i Sala kommun, Västmanlands län, Rapporter och meddelanden 149

Helikopterburna TEM-undersökningar över Nordöstra Kristianstadsslätten och Listerlandet - Geologisk och hydrogeologisk tolkning, SGU-rapport 2021:30

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer vid Vätterns nordvästra strand, SGU-rapport 2021:29 

Oktober

Miljömålsrådsåtgärden ”Bevarande och skydd av källmiljöer”. Samverkan kring naturliga källor, SGU-rapport 2021:28

Malmer, industriella mineral och bergarter i Heby kommun, Uppsala län. Rapporter och meddelanden 148

K 715 Kortfattad beskrivning till regional berggrundskarta över 8G Norrköping SV

September

Geologisk 3D-modell. Gotland, SGU-rapport 2021:27 

K 714 Kortfattad beskrivning till regional berggrundskarta över 8G Norrköping SO

K 713 Kortfattad beskrivning till regional berggrundskarta över 8H Arkösund SV

K 712 Beskrivning till berggrundskartorna 24G Umnäs NV, NO, SV & SO

K 709 Berggrundskartan 24G Umnäs SO

K 708 Berggrundskartan 24G Umnäs SV

K 707 Berggrundskartan 24G Umnäs NO

K 706 Berggrundskartan 24G Umnäs NV

Juli

Geologisk 3D-modell. Digitalisering av historiska jordartsprofiler från Viskans dalgång, SGU-rapport 2021:26

Geologisk 3D-modell. Öland, SGU-rapport 2021:25

Bergverksstatistik 2020, Periodisk publikation 2021:2

Juni

K 704 Grundvattenmagasinet Skellefteåsen Klutmark

K 703 Grundvattenmagasinet Fagersanna

K 702 Grundvattenmagasinet Tibro

K 701 Grundvattenmagasinet Lokaåsen Lagerfors

K 700 Grundvattenmagasinet Lokaåsen Töreboda

K 699 Grundvattenmagasinet Lokaåsen Hova

K 698 Grundvattenmagasinet Byarum

K 697 Grundvattenmagasinet Eckersholm

K 696 Grundvattenmagasinet Sjöhult

K 695 Grundvattenmagasinet Månsarp

K 694 Grundvattenmagasinet Lovsjön

K 693 Grundvattenmagasinet Norrahammar

K 692 Grundvattenmagasinet Åsa

K 690 Beskrivning till 25G Ammarnäs NV, NO, SV & SO

K 684 Berggrundskartan 25G Ammarnäs SV

K 683 Berggrundskartan 25G Ammarnäs NV

K 682 Berggrundskartan 25G Ammarnäs SO

K 681 Berggrundskartan 25G Ammarnäs NO

Sveriges miljöövervakning av grundvatten år 2020 – Kartläggning av länsvisa behov och brister, SGU-rapport 2021:22

Miljömålsrådsåtgärden ”Förorenade sediment”. Varför riskerar sedimentprojekt att stanna av?, SGU-rapport 2021:24

Helikopterburna TEM-mätningar i Vombsänkan, Skåne - Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning, SGU-rapport 2021:23

Maj

K 691 Beskrivning av berggrunden inom ett område på kartbladen 9B Dals Ed, 9C Mellerud och 8C Lidköping

Mineralmarknaden 2020, Tema: Kobolt, Periodisk publikation 2021:1

Förorenade sedimentområden i Vänern, SGU-rapport 2021:21

Förorenade sedimentområden i Vänern, SGU-rapport 2021:21 (komprimerad fil)

April

Multiple pulses of bimodal magmatism within the Hárrevárddo intrusion, Norrbotten County, Sweden, SGU-rapport 2021:20

Organiska mikroföroreningar i enskild dricksvattenförsörjning, SGU-rapport 2021:19

K 687 Grundvattenmagasinet Vårdingeåsen Visbohammar

K 688 Grundvattenmagasinet Söderköping

K 689 Grundvattenmagasinet Gata

Rapportering av regeringsuppdrag. Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU för år 2020, RR 2021:02

Mars

K 705 Beskrivning till geomorfologiska kartan Jämtlands län

Bergslagen, etapp 2. Investigation of layered gabbroic intrusions, Bergslagen, SGU-rapport 2021:18

Geologisk 3D-modell. Slättbergs gruvor, Leksands kommun, SGU-rapport 2021:16

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer, Falkenberg, SGU-rapport 2021:15

Geologisk 3D-modell. Svartberget, Vindeln, SGU-rapport 2021:14

Geologisk 3D-modell. Svaghetszoner i Hallandsåstunneln, SGU-rapport 2021:13

K 686 Grundvattenmagasinet Augerumsåsen Spandelstorp

K 685 Grundvattenmagasinet Augerumsåsen Biskopsberg

Handledning för jordartsgeologiska kartor och databaser över Sverige, SGU-rapport 2021:17

Februari

Årsredovisning 2020, högupplöst fil (nytt fönster)

Årsredovisning 2020, lågupplöst fil (nytt fönster)

Bergslagen, etapp 2. Berggrundsundersökning i området Grycksbo-Insjön år 2020, SGU-rapport 2021:12

Bergslagen, etapp 2. Berggrundskartering i området Eskilstuna SV och SO, SGU-rapport 2021:11

Vattenkvalitet enskilda brunnar – dataunderlag, SGU-rapport 2021:10

Hydraulisk konduktivitet i Sveriges berggrund, SGU-rapport 2021:09

Grundvattentillgång i små magasin, SGU-rapport 2021:08

Sandstenar och kvartsiter i Sverige – deras betydelse och användningsområden, SGU-rapport 2021:07

Metodutveckling. Kloridhalter i grundvatten, Modellering med hjälp av maskininlärning, SGU-rapport 2021:06

K 672 Grundvattenmagasinen Gårdeby, Fyrbybiåsen Östra Ryd, Fyrbybiåsen Fyrby och Fyrbybiåsen Knutstorp

K 670 Grundvattenmagasinen Hanunda och Roddarne

K 669 Grundvattenmagasinet Ytterfälle

K 668 Grundvattenmagasinen Djupdalen, Törnabodarna norra, Törnabodarna södra och Inviksåsen Ullånger

K 667 Grundvattenmagasinen Bollstaåsen Forsed och Bollstaåsen Angsta–Bollstabruk

Fysiska och dynamiska förhållanden längs Skånes kust – underlag för klimatanpassningsåtgärder, SGU-rapport 2021:02

Rapportering av regeringsuppdrag. EUs strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2021:01

Januari

Geologisk 3D-modell. Hornaåsen, Kristianstadsslätten, SGU-rapport 2021:03

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer, Vombsänkan, SGU-rapport 2021:04

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer, Sydvästskåne, SGU-rapport 2021:05

K 678 Berggrundskartan 26I Luvos NO

K 679 Berggrundskartan 26I Luvos NV

K 680 Berggrundskartan 26I Luvos SV

K 673 Berggrundskartan 27I Tjåmotis SV

K 674 Berggrundskartan 27I Tjåmotis SO

K 675 Berggrundskartan 26J Jokkmokk NO

K 676 Berggrundskartan 26J Jokkmokk NV

K 677 Berggrundskartan 27J Porjus SV

Förutsättningar för hållbar ballastförsörjning i Skåne län, SGU-rapport 2021:01

Senast granskad 2021-12-22