Publicerat 2022

Rapporter och publikationer publicerade under 2022.

Du når samtliga rapporter genom GeoLagret. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Sök i GeoLagret (nytt fönster) 

December

Geologisk 3D-modell. Sarkasvaara, Gällivare kommun, SGU-rapport 2022:15

K 732 Grundvattenmagasinet Sarkasvaara

Statistics of the Swedish Mining Industry 2021, Periodiska publikationer 2022:2 (på engelska)

Erfarenhetsåterföring inom regeringsuppdraget RUFS. Åtgärder av förorenade sediment – erfarenheter från genomförda projekt, SGU-rapport 2022:18

Kartläggning inom regeringsuppdraget RUFS. Källor till information och data avseende föroreningar i sediment, SGU-rapport 2022:17

K 730 Berggrundskarta över södra Norrbottens län

November

Rapport inom regeringsuppdraget RUFS. Sedimentundersökningar i svenska kustområden 2021, SGU-rapport 2022:16

Oktober

Beskrivning av grundvattnet på Gotland, SGU-rapport 2022:14

Fördjupad utvärdering av Grundvatten av god kvalitet 2023, SGU-rapport 2022:13

September

Effekter på omgivande grundvattennivå vid våtmarksåtgärder. En studie baserad på hydraulisk modellering, SGU-rapport 2022:12

K 731 Beskrivning till delar av berggrundskartorna 10G Eskilstuna SV och SO

Berggrunden på Sudret, Gotland. Underlag för bedömning av grundvattentillgångar, geoenergipotential samt koldioxidlagring, SGU-rapport 2022:11

Grundämnen vid 261 vattenverk – halter före och efter rening, SGU-rapport 2022:10

Augusti

Grundvattenmagasinet Nittorp, K 720 

Grundvattenmagasinet Tranemo, K 721 

Grundvattenmagasinet Ambjörnarp, K 722 

Grundvattenmagasinet Sjötofta, K 723 

Grundvattenmagasinet Alvestaåsen Moheda, K 724 

Bergslagen, etapp 2. Berggrundskartering och geofysiska undersökningar i området Grycksbo-Insjön, SGU-rapport 2022:09

Malmer, industriella mineral och bergarter i Fagersta kommun, Västmanlands län, Rapporter och meddelanden 152 

Juli

Bergverksstatistik 2021, Periodiska publikationer 2022:1

Maj

Results from the national environmental monitoring programme. Contaminants in Swedish offshore sediments 2003–2021, SGU-rapport 2022:08

Rapportering av regeringsuppdrag. Förekomsten av och tillgången till kalksten, klinker och cement inom Sverige och exportproducerande länder, RR 2022:02

April

FoU-rapport. Lidmoränen i Berg och dess potential som grundvattenmagasin, SGU-rapport 2022:07

Berggrundsgeologisk undersökning avseende kritiska metaller och mineral, Västernorrland. Sammanfattning av pågående verksamhet 2021. SGU-rapport 2022:06

Mineraliseringar i området kring Enåsen – sammanfattning av pågående undersökning 2021, SGU-rapport 2022:05

Karaktärisering av karst på Gotland – en pilotstudie på mellersta Gotland, SGU-rapport 2022:04

Mars

Bergslagen, etapp 3. Kartering i området Grängesberg-Idkerberget – fältarbeten 2021, SGU-rapport 2022:03

Bergslagen, etapp 3. Malmnära profilkartering i området Ställdalen-Kopparberg under 2021, SGU-rapport 2022:02

Malmer, industriella mineral och bergarter i Norbergs kommun, Västmanlands län. Rapporter och meddelanden 151. 

Beskrivning av jordarterna inom södra Kalmar län och östligaste Blekinge, K 729

Bergslagen, etapp 1. Profilkartering av berggrunden i området Sala–Jugansbo, SGU-rapport 2022:01

Årsredovisning 2021, högupplöst fil (nytt fönster)

Årsredovisning 2021, sidor visas som uppslag (nytt fönster)

Februari

Göteborgsområdets berggrund, jordarter och geologiska utveckling, SGU-rapport 2021:31

Rapportering av regeringsuppdrag. SGU:s medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2022:01

Senast granskad 2023-02-22