Collage Mineralmarknaden.

Rapporter om mineralmarknaden

Mineralmarknaden är SGU:s rapportserie som behandlar ett urval av metaller som är viktiga för Sverige.

Rapportserien riktar sig till myndigheter, företag, organisationer, studerande och enskilda som har ett intresse av att följa utvecklingen på mineralmarknaderna samt att få en fördjupning kring olika metaller som är viktiga i vårt samhälle. Totalt sett har 50 nummer utgivets sedan det första som kom ut i maj 1988.

Mineralmarknaden kan laddas ned här. Äldre nummer hittar du i GeoLagret. Samtliga nummer kan, i mån de finns kvar, också beställas som tryckt publikation via SGU:s kundtjänst.

2021:1 Tema: Kobolt
2019:1 Tema: Järn och stål
2016:2 Tema: Energimetaller
2011:1 Tema: Specialmetaller
2009:4 Tema: Guld
2009:2 Tema: Litium
2008:4 Tema: Molybden
2008:1 Tema: Wolfram

Äldre nummer än 2008 hittar du i GeoLagret:

Till GeoLagret 

Senast granskad 2021-05-20