Collage Mineralmarknaden.

Rapporter om mineralmarknaden

Mineralmarknaden är SGU:s rapportserie som behandlar ett urval av metaller som är viktiga för Sverige.

Rapportserien riktar sig till myndigheter, företag, organisationer, studerande och enskilda som har ett intresse av att följa utvecklingen på mineralmarknaderna samt att få en fördjupning kring olika metaller som är viktiga i vårt samhälle. Totalt sett har 50 nummer utgivets sedan det första som kom ut i maj 1988.

Mineralmarknaden kan laddas ned här. Äldre nummer hittar du i GeoLagret. Samtliga nummer kan, i mån de finns kvar, också beställas som tryckt publikation via SGU:s kundtjänst.

2021:1 Tema: Kobolt
2019:1 Tema: Järn och stål
2016:2 Tema: Energimetaller
2011:1 Tema: Specialmetaller
2009:4 Tema: Guld
2009:2 Tema: Litium
2008:4 Tema: Molybden
2008:1 Tema: Wolfram
2007:1 Tema: Nickel
2006:4 Tema: Niob och tantal
2006:1 Tema: Bly
2005:4 Tema: Arsenik
2005:1 Tema: Aluminium
2004:5 Tema: Zink
2004:4 Mineralmarknaden, oktober 2004
2004:2 Mineralmarknaden, juni 2004
2003:5 Tema: Koppar
2003:3 Tema: Uran
2003:2 Tema: Indium, gallium & germanium
2002:4 Tema: Stål
2002:1 Tema: Järnmalm
2001:4 Mineralmarknaden, december 2001
2001:2 Tema: Platinametallerna
2000:4 Tema: Magnesium
1999:4 Tema: Silver
1999:2 Tema: Titan

Äldre nummer än 1999 hittar du i GeoLagret:

Till GeoLagret 

Senast granskad 2021-05-20