LKABs Malmförädlingsverk

Malmproduktion och trender

SGU samlar årligen in detaljerade uppgifter om svensk malmproduktion. Den svenska malmproduktion nådde under 2021 en toppnotering på 88,6 miljoner ton, något högre än 2020. Prospekteringsaktiviteterna i Sverige tog samtidigt fart och ökade med 27 procent.

Sveriges mineraltillgångar och mineralreserver ligger till största delen inom de tre malmdistrikten Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen. Utöver dessa områden finns det även tillgångar i övriga Norrland, Småland och Dalsland.

I slutet av 1910-talet fanns nästan 500 gruvor i Sverige som producerade knappt åtta miljoner ton malm. För bara 50 år sedan fanns det omkring 100 gruvor i Sverige som producerade ungefär 20 miljoner ton malm.

Den svenska gruvbranschens sammanlagda omsättning (metallgruvor exklusive smältverk) ökade markant under 2021, till 69 miljarder kronor. Metallpriserna steg över lag och malmproduktionen var 88,6 miljoner ton, det hittills högsta i Sverige. Prospekteringsaktiviteten var också rekordhög, där den största delen av prospekteringen gjordes kring befintlig gruvverksamhet.

Några siffror och trender (jämförelser med 2020):

 • Malmproduktionen i Sverige blev 2021 den högsta någonsin. Den steg med två procent till 88,6 miljoner ton.
 • Antalet verksamma metallgruvor i Sverige är fortsatt tolv.
 • Världens järnmalmsproduktion blev under 2021 2 444 miljoner ton, en ökning med drygt två procent jämfört med 2020.
 • Prospekteringsinsatserna i världen återhämtade sig under 2021 med en ökning på 35 procent jämfört med 2020.
 • Prospekteringsaktiviteten i Sverige 2021 var rekordhög. Den sammanlagda prospekteringskostnaden var 1 230 miljoner kronor, jämfört med 970 miljoner kronor under 2020.
 • Antalet undersökningstillstånd ökade, till 585 under 2021 jämfört med 550 i slutet av 2020.
 • Det totala antalet gällande bearbetningskoncessioner vid 2021 års utgång var 165. En ny bearbetningskoncession beviljades under 2021.
 • Priserna på guld och silver sjönk något under 2021, ett tecken på en stabilisering av världsläget under 2021.
 • Basmetallpriserna steg överlag med 20–50 procent, allra mest ökade priset på koppar, som efterfrågas starkt i elbilstillverkning.
 • Priset på batterimetallerna kobolt och litium steg kraftigt under 2021. Koboltpriset fördubblades medan litiumpriset fyrdubblades, ett tydligt tecken på att utbudet inte hänger med den starka efterfrågan.
 • Trenden med en minskande produktion av industrimineral bröts, och för 2021 noterades en produktion på 7,6 miljoner ton, en ökning på åtta procent jämfört med tidigare år.
 • Även inom naturstensindustrin ökade produktionstakten, med en årlig produktion på 216 000 ton, jämfört med 178 000 ton under året innan.

En fullständig bild över malmproduktionen i Sverige och omvärlden finns i SGU:s publikation Bergverksstatistik:

Bergverksstatistik 2021

Mineralstatistik

SGU publicerar också mineralstatistiken som interaktiva diagram. Diagrammen gör det lättare för den som vill se statistiken på olika sätt, avgränsa separata serier och ladda ner data och grafik i ett flertal format.

Mineralstatistik

Senast granskad 2023-01-24