Viscaria Alpina (Fjällnejlika)

Viscaria Alpina (Fjällnejlika) växer ofta på mark där det finns mineraliseringar.

Exploration Newsletter

I nyhetsbrevet Exploration Newsletter hittar du nyheter från svenska gruv- och prospekteringsnäringen.

Exploration-Newsletter-2020-10.png

Nyhetsbrevet, som är skrivet på engelska, utkommer cirka två gånger per år. Läs det senaste numret av Exploration Newsletter:

Exploration Newsletter september 2023

Prenumerera

Du kan prenumerera på Exploration Newsletter på vår engelska webbplats:

Prenumerera på Exploration Newsletter

Tidigare nummer

Senast granskad 2023-09-14