En person sitter och styr ett fartyg. Fönster ut mot hav. Styrinstrument

Mätning pågår från SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

Gustav Kågesten, SGU

Boka SGU:s undersökningsfartyg

SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor med Ugglan kan bokas för uppdrag eller uthyrning av andra offentliga organisationer. Vi har kompetensen att designa och genomföra skräddarsydda lösningar som passar uppdragsgivarens behov.

Vem kan boka 

Ocean Surveyor med Ugglan kan bokas för uppdrag eller uthyrning av svenska myndigheter och andra offentliga organisationer. Efter att en säkerhetsskyddsöverenskommelse ingåtts kan organisationen genomföra en beställning av uppdraget. Observera att Ugglan inte kan bokas separat. 

Planering 2024 

Våra fartyg är fullbokade under 2024. Planering för 2025 och framåt börjar i höst. Kontakta oss för vidare information och förfrågan.

Prissättning

Prissättning sker vid förfrågan. 

Kontakta oss för att boka våra fartyg 

Björn Bergman, fartygschef, bjorn.bergman@sgu.se
Richard Lundberg, teknisk administratör, richard.lundberg@sgu.se 
SGU:s växel, 018-17 90 00 

Senast granskad 2024-05-21