Flera personer iklädda orangea dkardräkter står på däck på ett fartyg. .

Medarbetare på däck på Ocean Surveyor

SGU

Kompetens och personal

Ocean Surveyor är bemannat med erfarna och kompetenta sjömän och instrumenttekniker som är tillsvidareanställda på SGU:s eget rederi. Utöver det bemannas fartyget med geologer, geofysiker och miljökemister för att genomföra olika typer av uppdrag.

Vår kompetens och erfarenhet av marin kartering innefattar till exempel seismiska undersökningar för koldioxidlagring, UHD-seismik och sedimentekolodsmätningar, sjömätning i alla klasser, maringeologiska undersökningar, marina miljökemiundersökningar, habitat och substrat kartering, infauna undersökningar, ålgräskartering och sömlös kartering över kust upp till strandzonen. Personalens kompetens spänner från Surveyors till akademisk kompetens med ett flertal disputerade och docenter inom marin geologi och biologi. 

Senast granskad 2024-06-17