Två personer med hjälm står på ett fartygsdäck med utrustning. Himmel och hav i bakgrunden.

Vibrationshammarlod, uv-kamera och a-ram på Ocean Surveyors akterdäck.

Ingrid Zar/SGU

Fakta om Ocean Surveyor

Ocean Surveyor är ett välutrustat forskningsfartyg med toppmoderna mätinstrument och avancerad provtagnings-utrustning. Det är förberett för att operera under lång tid till havs och erbjuder en attraktiv och bekväm miljö för besättning och gästande personal.

Design, konstruktion och klassning

Fartyget byggdes och designades av Båtservice Verft A/S i Mandal, Norge. Fartyget är en katamaran byggd i kevlarförstärkt divinycell ursprungligen byggd för oceantrafik. Fartyget livstidsförlängdes 2022 för att möta dagens miljökrav.

Huvudsakliga mått

 • Längd över allt: 38,0 meter
 • Största bredd: 12,0 meter
 • Farbar höjd: 22,0 meter
 • Djupgående: 3,4 meter
 • Huvuddäcks höjd över vattenlinjen: 2,4 meter
 • Bruttodräktighet: 514 Bruttoton
 • Moon pool 2x2 meter

Fart

 • Ekonomifart: 9,2 knop
 • Maxfart: 11,5 knop

Inkvartering

Totalt finns plats för 14 besättningsmän och expeditionsdeltagare i 12 enkelhytter med egen WC och dusch samt 2 dubbelhytter med gemensam WC och dusch ombord.

Huvudsakligt framdrivningssystem

Diesel-elektriskt framdrivningssystem

 • I varje maskinrum används en elektrisk permanentmagnet växelströmsmotor med 896 kW effekt, Danfoss, model EM-PMI540-T4000.

Framdrivningsmotorer

 • Fyra Volvo Penta D13 IMO Tier 3 dieselmotorer, två i vart maskinrum, model D13C1-A MH med elektrisk permanentmagnet växelströmsgenerator från Danfoss, model EM-PMI540-T4000, var med 358 kW effekt.

Propellrar, levererade av Schaffran

 • 3-bladiga lågljudspropellrar med variabel stigning, +- 5 grader

Sidopropellrar

 • Två tunnelthrustrar i vart skrov, Danfoss EM-PMI375-TXX

Vinschar, kranar, handhavandeutrustning

Akterdäck

 • Vinsch med stålarmerad kabel för optisk fiber och två strömledare, 900 meter, ø11.5 mm, SWL 15 kN
 • Vinsch med stålkabel SWL-I 5 ton
 • Vinsch med stålkabel SWL 8 ton
 • A-ram 
 • A-ramsvinsch med stålkabel, SWL 8 kN
 • Vikarmskran på akterdäck
 • Moon-poolvinsch
 • Hydrografivinsch, styrbord reling
 • Dävert för transport och sjösättning av undersökningsbåten Ugglan

Laboratorier

 • Sedimentlabb mot akterdäck för analys och dokumentation av sediment, fotografering av sedimentkärnor samt cesium 137-analyser.
 • Finlabb mot sedimentlabb med dragskåp för analys och hantering av miljöprover av sediment samt vattenprover och röntgen av sedimentkärnor.

Vetenskaplig utrustning

Hydroakustiska instrument

 • Multistråleekolod, Kongsberg EM 2040 Dual Rx, upp till 1000 meters djup, 0,7 grader. 800 positioner per ping upp till 40 gånger i sekunden.
 • Parametriskt sedimentekolod, Kongsberg PS 120, upp till 500 meters djup, öppningsvinkel 1,5x2 grader, källfrekvenser 85 – 115 kHz, mätfrekvens 2 – 30 KHz, mätupplösning 5 cm, Pingfrekvens upp till 40 gånger i sekunden. Penetration upp till 50 meter i lera.
 • Sedimentekolod, IXBLUE Echos 3500-T3, upp till 1500 meters djup, öppningsvinkel 45 grader, mätfrekvens 1,7 – 6 kHz, mätupplösning 20 cm, Pingfrekvens upp till 10 gånger i sekunden. Penetration upp till 150 meter i lera och 20 meter i sand.

Seismik

 • Flerkanalsseismik (2025), luftkanoner Seamap i konfigurationer av 4 eller 10 kubiktum, 160 bar upp till 2 gånger i sekunden. Sercel GI-gun i konfigurationer av 50 (25/25 G/I), 150 (45/105 G/I) eller 210 (105/105 G/I) kubiktum 160 bar med puls var 1,67, 5 eller 7 sekund.

Positioneringssystem

 • Sattelitpositioneringssystem Seatex Seapath 330+ för GPS/GLONAS/Galilleo/Beidou med DGPS/DGLONASS och RTK korrektioner. Hastighetsnoggrannhet 0,03 m/s. Horisontell positionsnoggrannhet 1 cm och vertikal noggrannhet 2 cm. Kursnoggrannhet på 0,04 grader. Rull och stignoggranhet på 0,01 grader. Sjöhävningsnoggrannhet på 5 cm realtid. Uppdateringar av rörelsedata upp till 200 gånger i sekunden.
 • Undervattenspositioneringssystem Konsgsberg HiPaP 502. +- 100 graders mätvinkel mot nadir runt hela horisontella planet. 241 sändarmottagarelement. Vinkelnbestämning med 0,06 graders precision, avståndsprecision 2 cm. Systemet stödjer USBL, LBL och Mul-LBL och akustisk tvåvägskommunikation. Positioneringsavstånd 2000 – 13000 meter beroende på transducer.
 • Automatiskt system för vattenprofilering AML MVP30-350. Systemet utrustat med mätsensor för ljudhastighet, konduktivitet, temperatur och tryck. Ljudhastighets profiler ner till 650 meters djup var 9 minut.

Väderstation

Väderstation från Vaisala med sensorer för meteorologi.

Undervattenskamera som vinschas i A-ramen

 • Undervattensfoto och video ner till 150 meters djup. Kameraburen är utrustad med en systemkamera på paneringshuvud och tio lampor för god ljusbild. Parallella lasrar för storleksuppskattningar, syresensor, fluxgate kompass, Konduktivitets-, temperatur- och trucksond samt doppler för att mäta vattenrörelser.

Containerplats

Ytterligare laboratorier, utrustning och annat kan tas ombord i containrar.

 • Fartyget har en plats för 20-fotscontainer långskepp på akterdäckets babord sida. En tio-fotscontainer får plats på aktra akterdäck, en ytterligare 10-fotscontainer får plats på styrbords akterdäcksida.

Utrustning på bryggan

 • Radar Furuno
 • ECDIS
 • GPS Simrad
 • Dynamisk positionering NAVIS DP-0
 • Autopilot Simrad AP70
 • Gyro Anschutz NG002
 • Magnetkompass Neptun
 • Dopplerlogg JRC JLN 741A
 • Ekolod Simrad EA 28/200 KHz
 • Vindgivare Gill Instruments Ltd
 • AIS Tron AIS TR 8000
 • Bridge Navigational Watch Alarm System BR-500
 • Automatiseringssystem
 • METS Automation and migration system - MIAS

Säkerhetsutrustning

 • Man överbord-båt (MOB) på babords sida med fristående dävert
 • Livflotte för 25 personer på varje sida
 • 25 flytvästar på var sida
 • EPIRB McMurdo Smartfind G8 AIS
 • SART
 • SSAS/LRIT Sailor 6120
 • SOPEP
 • EEBD
 • 20 räddningsdräkter 4-timmars

Tankvolymer

 • Bränsletankar 90 m3
 • Vattentank 5,2 m3

Miljö och buller (klimat)

 • Omvänd osmos för produktion av färskvatten
 • Dubbelupphängda dieselmotorer
 • Dämpade rörgenomgångar ut från maskinrummet
 • Värmeväxlare tar värme och kyla från havet
 • Två 63-ampersanslutningar kan användas i hamn för hela fartyget
 • Selektiv katalytisk rening av avgaser SCR
 • Fartyget uppfyller strängaste miljökraven för fartyg, IMO Tier III
 • Fartyget kan köras på teknisk diesel HVO100
 • Svartvatten och gråvatten lagras ombord för att tömmas iland

Anropssignal och MMSI

 • Anropningssignal SJBO
 • MMSI 265226000
 • IMO 831 68 19

Alla fartyg tilldelas en anropssignal som ska användas vid all tal­kommunikation över radio. MMSI står för Maritime Mobile Service Identifier och är ett nummer som identifierar fartyget vid kommunikation. Begreppen förklaras utförligare på Post- och telestyrelsens webbplats. IMO-numret är ett unikt ID-nummer som tilldelas havsgående fartyg över 100 GT med ett antal undantag. Numret behålls under fartygets hela livstid och det återanvänds aldrig.

Säkerhetsskydd och sekretess 

SGU har enligt förordning (2026:320) om skydd för geografisk information rätt att utföra sjömätning enligt 3 § lagen (2016:319) om skydd för geografisk information samt rätt att utföra fotografering eller liknande registrering från luftfartyg enligt samma lag. 

SGU har dock inte rätt att besluta om spridningstillstånd för sammanställningar av geografisk information. Den frågan hanteras av Sjöfartsverket.  

Våra fartyg uppfyller de krav som ställs inom säkerhetsskyddslagstiftningen för att kunna hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. För mer information kontakta oss!

Senast granskad 2024-05-21