SGU:s fartyg vid kaj med Visby i bakgrunden.

Under Almedalsveckan finns SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn.

Foto: SGU

17 juni 2024

Brännheta samhällsfrågor ombord – kom och träffa SGU i Almedalen!

Hur säkrar vi tillgången till de råvaror som behövs för vår infrastruktur? Kan koldioxid lagras på svensk havsbotten? På vems bakgård ska vi ha gruvor för att utvinna de metaller och mineral vi konsumerar? Det är några av de högaktuella frågor som Sveriges geologiska undersökning (SGU) lyfter i Almedalen. Dessutom blir det en efterlängtad lansering för mineralintresserade.

Under årets Almedalsvecka ligger SGU:s topputrustade undersökningsfartyg Ocean Surveyor förtöjd vid kajplats 2 i Visby hamn. Ombord på fartyget anordnas flera spännande programpunkter med direkt bäring på vårt samhälles stora utmaningar: den gröna omställningen, krisberedskap, geopolitik kopplad till råvaruförsörjning och geologins betydelse för samhällets funktionalitet.

– Det känns fantastiskt roligt att SGU kan bjuda på en så fullmatad och angelägen agenda under ett av de viktigaste forumen för svensk samhällsdebatt. Tillsammans med namnkunniga och kompetenta panelgäster fokuserar vi på frågor med sikte på samhällsnytta och lösningar för framtiden. Det handlar om hållbar råvaruutvinning, cirkulär ekonomi, koldioxidlagring och mycket mer, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

SGU:s program inleds under Almedalsveckans första dag, tisdagen den 25 juni, med att Pär Malmberg, regeringens särskilda utredare för utredningen om näringslivets försörjningsberedskap, pratar om hur myndigheter måste samverka och agera snabbt för vår försörjningstrygghet vid kris och krig.

Programmet avslutas på torsdagen, den 27 juni, med en efterlängtad återkomst, då Mineraljakten, den mycket populära tävlingen som pågick i varierande utsträckning i Sverige under åren 1967–2014, lanseras i ny tappning.

Läs mer om programpunkterna här:

Tisdagen den 25 juni

14.00–14.45 Vatten, metall, mineral och bergmaterial – vid kris och krig
15.00–15.45 Koldioxidlagring i Sverige – förutsättningar och möjligheter

Onsdagen den 26 juni

15.00–15.45 På vems bakgård ska vi gräva?
16.00–16.30 Cirkulär ekonomi – lättare sagt än gjort?

Torsdagen den 27 juni

14.00–15.30 Bidra till samhällets råvarubehov ­– gå på mineraljakt i sommar

Senast granskad 2024-06-17