Vy tagen från båten Ugglan ut över havet

Med hjälp av Ugglan har SGU kartlagt havsbottnens tillstånd och egenskaper

Foto: Anton Wagner, SGU

11 juni 2024

Kartläggning inför marin nationalpark är klar

Undersökningen av havsbottnen i Nämdö skärgård, som Sveriges geologiska undersökning (SGU) gjort, visar på en miljö med musselbankar, algsamhällen och andra levande organismer. De maringeologiska underlagen bidrar till utredningen om en ny nationalpark. Resultaten är avgörande för att förstå och bevara ekosystemet i området.

Sedan 2021 har SGU medverkat i ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm och Havs- och vattenmyndigheten, där syftet har varit att ta fram underlag till en kommande marin nationalpark i Nämdö skärgård utanför Stockholm. Med hjälp av undersökningsfartygen Ocean Surveyor och Ugglan har SGU kartlagt havsbottnens tillstånd och egenskaper.

En ny rapport från SGU presenterar nu modeller och kartor över området som är heltäckande vad gäller sannolikheten för förekomster av arter och habitat.

– Undersökningen ligger till grund för den modellering av utbredningskartor, analys av miljögifter samt tolkning av data som kommer att användas för att ta fram föreskrifter och avgränsningar för den kommande nationalparken, säger Anton Wagner, statsgeolog vid SGU.

Totalt har information från 411 besökta platser sammanställts, där undervattensmiljön varierar i både djup och bottentyper. Det finns grunda och djupa områden, mjuka och hårda bottnar, skyddade vikar och exponerade områden. Variationen ger upphov till olika livsmiljöer med bland annat musselbankar och algsamhällen. Undersökningarna innefattade provtagning av bottenfauna, sediment och miljögifter. Förutom provtagning så filmades även platserna.

– Det är viktigt att veta hur havsbotten mår för att få en djupare förståelse för vilka processer som i dag påverkar dessa områden. Om man vet hur områdena fungerar kan man ta fram skötselplaner som bevarar bottnarna och dess flora och fauna, säger Anton Wagner.

Arbetet med att bilda nationalparken drivs av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Värmdö kommun och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs rapporten här:

Slutrapport: Nämdö skärgård

Senast granskad 2024-06-11