Bild på metalltackor.

Priset på guld var en temperaturmätare för den globala ekonomin och visade på både upp- och nedgångar under 2023.

5 januari 2024

Dämpad global ekonomi påverkade metallpriserna under 2023

Metallpriserna under 2023 präglades av dämpad global ekonomi och geopolitisk oro. Den kinesiska industrin kunde inte signalera ”faran över” och därutöver var inflationen ständigt närvarande. Tidvis var det låg efterfrågan på både järnmalm och basmetaller.

Guld och silver blev tillflykten under 2023, både på grund av krig och under de perioder när amerikanska dollarn försvagades. Konsumenter hade knappa marginaler och elbilarna fick därför stå på vänt vilket påverkade litiumpriset. Uran fick uppsving under året. Priset ökade markant eftersom fossilfria energikällor efterfrågades världen över.

Vacklande fastighetssektor i Kina

Järnmalm hade ett starkt första kvartal. Vid årets inledning fyllde kinesiska stålverk på lagernivåerna efter pandemins nedstängningar. Efterfrågan ökade men under senare delen av våren gjorde den kinesiska fastighetssektorn sig påmind. Priset på järnmalm nådde en bottennotering på nästan 97 dollar per ton i slutet av maj. Marknaden var därefter relativt skakig och priserna instabila. Efterfrågan från kinesiska stålverk var fortfarande en osäkerhetsfaktor och det var en generell global ekonomisk oro. Dessutom ökade exporten av järnmalm från stora producenter i Australien, Brasilien och Kina.

Under årets två sista månader vände utvecklingen och priserna på järnmalm steg. Prisökningarna under årets sista två månader var ett resultat av stimulansåtgärder från den kinesiska staten och att stålverket återigen fyllde på sina lagernivåer. Vid årets avslut var priset nära 140 dollar per ton.

Lågkonjunktur även för basmetaller

Basmetallerna koppar, bly, zink och nickel inledde året relativt starkt på grund av Kinas återöppning av industrin. Prisökningarna var dock relativt kortvariga. Perioden som följde präglades av inflation, dämpad global konsumtion och kinesiska energirestriktioner. Fluktuerande amerikansk dollar och Kinas svaga ekonomiska utveckling bidrog till att priset på koppar åkte lite berg-och-dalbana hela året ut. Även zinkpriset påverkades av den svaga konjunkturen. Smältverk för zink är energikrävande och restriktioner på energi i Kina under våren medförde att efterfrågan på zink minskade. Under resterande 2023 påverkades också zinkpriset upp och ner av inflationen, räntehöjningar och den amerikanska dollarns utveckling. Mot slutet av året ökade lagernivåerna vilket förväntas leda till ett måttligt överskott på marknaden framöver. Nickelpriset sjönk under hela 2023 på grund av minskad efterfrågan.

– Även priset på nickel förväntas förbli på relativt lågt nivåer på grund av överskott. Nickellagren på metallbörsen i London (LME) hålls uppe, bland annat av nickel med ryskt ursprung, berättar Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU.

Nickellagren förväntas vara fortsatt stabila under kommande år, till stor del på grund av den kinesiska nickelutvinningen i Indonesien.

Guld en tillflyktsort i dåliga tider

Priset på guld var en temperaturmätare för den globala ekonomin och visade på både upp- och nedgångar under 2023. I samband med att amerikanska centralbanken annonserade räntehöjningar under årets första halva övergav investerare guldet. Samtidigt fanns perioder med försvagad amerikansk dollar och det bidrog tidvis till att guld blev attraktivt för investerare. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina bidrog också till prisökningar. Kriget mellan Israel och Hamas spädde på efterfrågan ytterligare under hösten. Årets sista bankdag nådde guldet toppnoteringen på 2 078 dollar per troy uns. Silverpriset följde i stort sett guldets utveckling. Priset på palladium dalade under 2023 och nådde i december den lägsta nivå på flera år. Orsaken var en generellt dämpad ekonomi och därmed minskad takt i biltillverkning, där palladium används. Efterfrågan på palladium förväntas också minska i takt med ökad tillverkning av elfordon.

Lägre efterfrågan på elbilar påverkade priserna på batterimetaller

På grund av den globala ekonomiska nedgången under 2023 var försäljningen av elbilar dämpad. Som ett resultat minskade priset på litiumkarbonat från Kina kontinuerligt. Priset nådde botten årets sista vecka. Prognoser visar att priset kommer fortsätta vara på låga nivåer tills konsumenternas köpkraft ökar igen.

– Året visar ändå på framtidstro eftersom det har satts igång flera utvecklingsprojekt i världen inom litiumutvinning, säger Carolina Liljenstolpe.

Priset på kobolt låg på en relativt låg stabil nivå under året. Kobolt har under året påverkats av logistikproblem i sydafrikanska hamnar. Mycket talar för att logistiken fortfarande kommer vara en riskfaktor för leveranskedjorna av kobolt.

Vändning för uran

Uranpriset har haft en anmärkningsvärd utveckling under året. Vid årets utgång hade priset stigit med 80 procent. Priset påverkas till stor del av intresset för fossilfria energikällor. Det finns planer på att återstarta eller förlänga livslängden för stora anläggningar i bland annat Japan, Kina, Indien och Turkiet. Projekt i både Kanada och Namibia förväntas starta upp igen under 2024, så inget tyder på att utvecklingen kommer avstanna.

Ladda ner Metallprisbilaga 2023

Senast granskad 2024-01-05