16 januari 2024

SGU i samarbete för långsiktigt hållbar havsplanering i Indiska oceanen

Tillsammans med bland annat Havs- och vattenmyndigheten (HaV) verkar Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att stärka havsplaneringen i västra Indiska oceanen. Samarbetet sker ihop med länderna i regionen.

SGU deltar i två samarbeten för att stärka kompetensen och förståelse för havsplanering och genom det skapa förutsättningar för både ett långsiktigt och hållbart användande av västra Indiska oceanen och en ekonomisk utveckling i regionen. Samarbetet omfattar Seychellerna, Sydafrika, Kenya, Tanzania, Moçambique, Madagaskar, Somalia, Mauritius och Komorerna, och det sker dels i ett av Sidas internationella kapacitetsutvecklingsprogram (ITP), dels i HaV:s program för internationellt utvecklingssamarbete (SwAM Ocean).

En viktig del i arbetet är det webbaserade verktyget Symphony och en särskild version av verktyget, WIO Symphony, har tagits fram för västra Indiska oceanen.

– Med hjälp av WIO Symphony kan man beräkna och analysera hur belastningen från mänskliga aktiviteter påverkar havet. Det går också att jämföra utfallet av olika förvaltningsplaner för den marina miljön. Utifrån den informationen kan ett hållbart nyttjande och skydd av havet planeras, säger Daniel Mattsson, vid SGU.

Han deltar tillsammans med kollegan Pichaya Zerne i samarbetet. Båda är maringeologer och experter inom strategisk geodatahantering för regional havsplanering.

– Vårt arbete handlar om att ge de lokala aktörerna kunskap och förutsättningar för att själva arbeta vidare med WIO Symphony. I det ingår också att uppdatera och förvalta verktyget. På så sätt stärker vi de deltagande ländernas förmåga att arbeta för en hållbar havsplanering, säger Pichaya Zerne.

Under hösten har de medverkat i en workshop på Zanzibar i Tanzania, som arrangerades av HaV och i en workshop i Mombasa i Kenya arrangerad av Nairobikonventionen i samarbete med HaV. Vid båda tillfällena har fokus legat på att konkret träna och utveckla kunskap inom datahantering för havsplanering.

– Vi har bland annat hållit övningar i strategisk dataidentifiering och insamling kopplat till konkreta planeringsmål för havsplanering. Övningarna har baserats på de utmaningar och behov som deltagarländerna själva har identifierat, säger Daniel Mattsson.

I regionen finns ett stort intresse för havsplanering. En viktig fråga är hur havet även i framtiden ska kunna ge inkomst och försörjning på ett så hållbart sätt som möjligt. Länderna har kommit olika långt i sitt arbete, till exempel har Seychellerna redan i dag en fungerande havsplanering. Samarbetet ger länderna tillfälle att dra nytta av både varandras erfarenheter och från det svenska arbetet med havsplanering.

Fakta om WIO Symphony

WIO Symphony är ett verktyg för ekosystembaserad havsplanering och kumulativ miljöbedömning i västra Indiska Oceanen (WIO – Western Indian Ocean). Verktyget utgår från Symphony, som används för den svenska havsplaneringen och har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i samarbete med svenska organisationer och myndigheter, däribland SGU. Utvecklingen av WIO Symphony är ett fortsatt samarbete där även de länder som ingår i Nairobikonventionen deltar.

 

Senast granskad 2024-01-16