Dagbrotten i Aitik sett snett ovanifrån.

Aitikgruvan är en koppargruva i Gällivare och den största privata arbetsgivaren i kommunen.

Foto: Erika Ingvald/SGU

25 januari 2024

SGU medverkar på internationellt forum som samlar olika aktörer inom nordisk gruvsektor

Beslutsfattare, gruv- och prospekteringsföretag, forskare, branschorganisationer och myndigheter – nästa vecka möts de på ett av Sveriges största internationella forum för gruvnäringsfrågor. Future Mine & Mineral har anordnats sedan 2011. På årets upplaga öppningstalar Anneli Wirtén, generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Under två dagar, den 29–30 januari, samlas representanter och aktörer för gruv- och prospekteringsfrågor på Grand Hôtel i Stockholm. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap kring nuläget och möjligheterna för den nordiska gruvnäringen.

Som expertmyndigheter finns Nordens geologiska myndigheter representerade. Inledningstalare är SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

­– Klimatförändringarna i kombination med den allvarliga geopolitiska situation vi ser i vår nära omvärld har tydliggjort behovet av att säkra vår råvaruförsörjning och skapa stabila värdekedjor. Det är bara problem vi kan lösa om vi samarbetar i Norden, inom EU och globalt. Future Mine & Mineral är en viktig plattform där olika aktörer kan mötas för ett kunskapsutbyte om hur vi bäst tar oss an en av vår tids största utmaningar, säger Anneli Wirtén.

Bland de medverkande på programmet finns bland andra Ebba Busch, Sveriges energi- och näringsminister, Madalina Ivanica, biträdande enhetschef på EU-kommissionen med ansvar för bland annat råvarufrågor, och Jason LaTorre, Kanadas ambassadör i Sverige.

SGU deltar i flera programpunkter. Bland annat kommer Erika Ingvald, chef för myndighetens enhet för mineralinformation och gruvnäring, medverka. I sin presentation kommer hon att fokusera på samhällets behov av kritiska och strategiska råvaror.

– Utgångspunkten för att säkra värdekedjorna för de strategiska och kritiska råvaror som behövs för den gröna omställningen, för vårt försvar och vår sjukvård är geologin. I Norden är vi väl rustade i och med att vår berggrund innehåller en rikedom av mineralfyndigheter och att vi har en världsledande gruv- och utrustningsnäring, säger Erika Ingvald.  

Läs mer om arrangemanget här:
Future Mine & Mineral 2024

Senast granskad 2024-01-25