Protection of the Arctic marine Environment (PAME)

Är en av sex arbetsgrupper i Arktiska Rådet. SGU är rådgivande inom marina miljö- och offshore frågor.

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

  • Lovisa Zillén Snowball

    Telefon: 018-179033
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
    Skicka e-post