Samarbeten

I enlighet med SGU:s verksamhetsstrategi så är det en självklarhet för oss att ingå i nationella och internationella forsknings- och innovationsprojekt, program och plattformar, eftersom vår kunskap är ett viktigt bidrag till forskning som stödjer våra strategiska mål. För att nå våra strategiska mål krävs att SGU samverkar med viktiga aktörer både nationellt samt internationellt.