Structural vectoring of mineralized systems in northern Norrbotten

Projektet avser finansiering för en Postdoktor.

I norra Norrbotten ligger Europas största och viktigaste gruvor för järn och koppar. Trots detta är Norrbotten underprospekterat och den geologiska förståelsen av området bristfälligt. Projektet handlar om den strukturella evolutionen i det malmförekommande Kirunadistriktet. Projektet kommer att definiera strukturdomäner i regional skala genom att studera olika deformationsstilars ursprung och relaterade hydrotermala omvandlingar och mineralförekomster i fyra dimensioner, dvs. både tid och rum. Detta är viktigt för att få en bättre förståelse av mineraliseringarnas position i jordskorpan vilket är grundläggande när samhället tvingas leta nya mineralförekomster och malm på större djup.

Projektledare

Pär Weihed, Luleå tekniska universitet

Beviljade medel från SGU

1 274 000 kr

Projektperiod

2017 – 2019