Avslutade projekt med SGU-finansiering

Här finns information om och slutrapporter från de projekt som SGU har finansierat som avslutats efter 2017. Rapporter från projekt som har avslutats tidigare kan erhållas vid förfrågan.