SGU-finansierade forskningsprojekt

SGU finansierar årligen 10-15 pågående projekt inom geovetenskap varav 2-5 är nya för året. Ett urval av resultat presenteras årligen vid SGU samt vid avslut i en projektrapport som finns tillgänglig digitalt.

SGU strävar efter att göra projektens resultat tillgängliga för att öka kunskapen inom geovetenskap och användningen av resultaten i samhället. Projektledare i pågående projekt bjuds årligen in för att presentera sitt projekt på SGU:s FoU dag som är öppen för alla. Här kan du finna kortfattad information om pågående projekt som SGU finansierar samt slutrapporterna från avslutade projekt. Från och med 2018 så kommer dessa rapporter ha en egen SGU serie.

Här kan du läsa mer om projekten som SGU finansierar:

Pågående projekt med SGU finansiering

Avslutade projekt med SGU finansiering

Senast granskad 2020-11-24