För dig med SGU-finansiering

Här under finner du de viktigaste hållpunkterna och stöd i administration under projekttiden. Om du har frågor så kan din projektföljare hjälpa dig vidare.

Viktiga hållpunkter

15/9 Lägesrapport inkluderande projektets framsteg och upparbetade kostnader lämnas in till SGU enligt mall varje år, med undantag för projektets sista år. Om begäran om förlängning lämnas in så krävs en uppdaterad ekonomi och lägesrapport.

31/3 För projekt som avslutats. Slutrapport lämnas in enligt SGU:s mall. Redovisningen ska omfatta såväl, ekonomi, vetenskapliga som tillämpningsinriktade resultat. Slutrapporter publicerade 2021 och senare kommer att numreras och läggas ut på SGU:s webbplats.

SGU:s dag för Forskning och Utveckling

Vissa år anordnar SGU en dag för att presentera Forskning och Utveckling för alla som är intresserade av Geovetenskap. Vid detta seminarium ska alla projekt med bidrag från SGU presenteras.

SGU:s generella villkor för bidrag till forskning

Varje år ses villkoren för bidraget över. Detta för att kunna anpassa villkoren efter exempelvis krav i utlysningstext eller krav relaterade till regelverk. Det är därför viktigt för dig som har bidraget att se till att de villkor som gäller i ditt kontrakt, generellt de villkor som är av samma år som året du sökte. Samtliga villkor samlas nedan.

SGU:s generella villkor för bidrag till forskning 2023

SGU:s generella villkor för bidrag till forskning 2022

SGU:s generella villkor för bidrag till forskning 2021

SGU:s generella villkor för bidrag till forskning 2020

SGU:s generella villkor för bidrag till forskning 2019

Senast granskad 2022-10-31