Kvantifiering av mikrostrukturer och dess inverkan på sprickbildning i berg

Den vanligaste metoden att mekaniskt utvärdera produkter eller material är genom att dragprova dem. Vid denna typ av småskaliga mekaniska dragprovning kan man samtidigt som provningen sker, övervaka sprickprocessen med olika mättekniker.

På så sätt kan man studera sprickprocessen i detalj och undersöka vilka faktorer som påverkar sprickprocesser i olika bergmaterial. Detta kan vara exempelvis bergets kornstorlek eller dess struktur. I projektet är tanken att man ska sätta värden på de parametrar som påverkar sprickprocesserna. Den här typen av mätvärden krävs bland annat för modellering av sprängning och vägbyggnad. Kunskapen kommer också kunna användas för en optimerad brytningsteknik i gruva, bergtäkt och stenbrott och för att minska skadorna på berget vid sprängning och krossning. Olika bergmaterial med granitisk sammansättning kommer undersökas i projektet. Genom att ta mikroskopibilder av bergmaterialen, före och efter de mekaniska provningarna och även med olika tekniker, kan många egenskaper hos berget sedan analyseras genom bildanalys och därefter även sättas i relation till sprickbildningen.

Titel på projektet

Kvantifiering av mikrostrukturer och dess inverkan på sprickbildning i berg 

Projektledare

Karin Appelquist, CBI Betonginstitutet 

Beviljade medel från SGU

800 000 kr 

Projektperiod

2016 – 2017