Testing tectonic concepts for the Seve Nappe Complex, Jämtland

Projektet kommer att studera de olika tektoniska kontakterna i Köli/Seve gränsen inom Seve Nappe komplexet och dess basala kontakt med Särv Nappe i den södra delen av Jämtland nära COSC-borrplatsen.

Projektet kommer att generera ny kunskap för utvärdering av olika tektoniska modeller för utvecklingen av Seve Nappe komplexet och kommer att ge viktiga nya data för att bättre förstå den struktur och de tektoniska processerna i svenska fjällkedjan. Dessutom kommer projekt har betydelse för tolkningen av COSC-borrkärnan.

Titel på projektet

Testing tectonic concepts for the Seve Nappe Complex, Jämtland

Projektledare

Uwe Ring, Stockholms universitet

Beviljade medel från SGU

2 420 000 kr

Projektperiod

2014 – 2017