Förekomst och mobilitet av högteknologiskt kritiska metaller i gruvavfall, grundvatten och ytvatten

Syftet är att studera hur beryllium, gallium, germanium, indium och volfram har påverkats av deponeringen av gruvavfall i Yxsjöberg.

Titel på projektet

Förekomst och mobilitet av högteknologiskt kritiska metaller i gruvavfall, grundvatten och ytvatten

Projektledare

Lena Alakangas, Luleå tekniska universitet

Beviljade medel från SGU

1 227 000 kr

Projektperiod

2020-2021

Om projektet

Detta projekt syftar till att slutföra pågående studier av högteknologiska kritiska metaller
såsom beryllium (Be), gallium (Ga), germanium (Ge), indium (In) och Volfram (W) i historiskt gruvavfall i Yxsjöberg. Anrikningssanden kommer från brytning av Skandinaviens största W-skarn fyndighet och avfallet har legat deponerat på gruvområdet i 50-100 år. Syftet är att studera hur dessa ämnen har påverkats av deponeringen, samt om de har lakat ut från området. Resultaten förväntas ge en bättre förståelse för ämnenas mobilitet, transport och fastläggning i naturen, samt dess påverkan på ekosystem, vilket fram till nu är föga känt. Dessa ämnen förespås öka i samhället i samband med ökad återvinning av högteknologiska produkter. Resultaten kommer även tas i beaktning gällande frågan om det är miljömässigt fördelaktigt att använda re-mining som saneringsmetod i Yxsjöberg.

Senast granskad 2020-11-24