The status and future of coastal groundwater - implications for groundwater quality and quantity under increased pressures

Det övergripande syftet med projektet är att etablera en kunskapsbank gällande grundvattnets kvalitet samt kvantitet längs Sveriges kust samt utveckla ett ramverk för analys och problemlösning relaterat till grundvattenkvalitet samt kvantitet i kustnära områden.

Många kustområden måste hantera ett högt tryck på kustnära grundvatten och med risk för saltvatteninträngning. I kustnära områden finns flera problem som är delvis sammankopplade med varandra; låg vattenmagasinerande förmåga, problem med tillgång för enskild vattenförsörjning vid med torra perioder, risk för salt grundvatten och påverkan från enskilda avlopp.

Titel på projektet

The status and future of coastal groundwater - implications for groundwater quality and quantity under increased pressures 

Projektledare

Roland Barthel, Göteborgs universitet 

Beviljade medel från SGU

1 530 000 kr 

Projektperiod

2017 – 2020

Senast granskad 2020-11-25