Developing a geohydrogeological and geohydromechanical model for the Swedish deep borehole COSC-1 Site

Projektet går ut på att förstå hydrologiska processerna och de relaterade termiska, kemiska och mekaniska processerna i djup berggrund, baserat på data från det nyligen borrade och testade COSC-1 borrhålet.

De hydrologiska resultaten från analyser av all hydrologisk data som har samlats in för att identifiera bergets hydraulisk genomsläpplighet, tryckfält, vattenkvalitet av flödande zonerna, etc. ska korreleras med relaterade data från geofysikaliska mätningar, data från borrkärnor, temperaturmätningar, kemiska och mikrobiologiska analyser. Slutligen skall en geohydrologisk och geohydromekanisk modell för COSC-1 omgivningen konstrueras. Resultaten kommer hjälpa förståelsen kring det hydrogeologiska beteendet under extremt långa tidsperioder med varierande geologiska processer. Det kan bidra till förståelse relaterad till exempel klimatförändringar och för säkerhetsbedömningen för slutförvaring av använt kärnbränsle.

Titel på projektet

Developing a geohydrogeological and geohydromechanical model for the Swedish deep borehole COSC-1 Site 

Projektledare

Auli Niemi, Uppsala universitet 

Beviljade medel från SGU

1 200 000 kr

Projektperiod

2016 – 2018