Regional spreading of pollutants from fibre banks in the Bothnian Sea

Syftet med detta projekt är att med numeriska modeller uppskatta spridningen av föroreningar från de kraftigt förorenade fiberbankerna i mynningen av Ångermanälven.

Titel på projektet

Regional spreading of pollutants from fibre banks in the Bothnian Sea

Projektledare

Elin Almroth Rosell, SMHI

Beviljade medel från SGU

1 659 000 kr

Projektperiod

2018-2021

Om projekt

Inom arbetet för en giftfri miljö är det viktigt att identifiera områden med hög risk för förhöjda koncentrationer av giftiga ämnen som är farliga för biota.

Syftet med detta projekt är att med numeriska modeller uppskatta spridningen av föroreningar från de kraftigt förorenade fiberbankerna i mynningen av Ångermanälven.

Vi kommer att använda två olika typer av modeller:

  1. en kusterzonmodell med flera bassänger med hög vertikal upplösning för att bedöma spridningen av föroreningar i kustområdet, och
  2. en öppen havsmodell med hög rumslig upplösning för att bedöma spridningen i det öppna Bottenhavet.

Senast granskad 2020-11-24