A glacial-geologic enigma: ice streams over south Scandinavia and no ice in the north. Is this a possible scenario?

Projektet avser att skapa en bättre förståelse av den tidsmässiga och rumsliga ram för den Fennoskandiska inlandsisens framträdande under den klimatologiskt komplexa mellan-Weichsel.

Kärnborrningar i Småland i djupa sedimentlagerföljder kommer att genomföras. Modelleringar kommer att bidra till bättre förståelse av möjliga scenarier för vad vi tror var en mycket dynamisk Fennoskandisk inlandsis under mellan-Weichsel. 

Titel på projektet

A glacial-geologic enigma: ice streams over south Scandinavia and no ice in the north. Is this a possible scenario? 

Projektledare

Per Möller, Lunds universitet  

Beviljade medel från SGU

1 500 000 kr

Projektperiod

2015 – 2017