En förbättrad Weichselkronologi för norra Sverige

Projektet avser att utveckla metodik för åldersbestämning av kvartära sediment i norra Sverige.

Dessa sediment har hittills inte med framgång kunnat dateras då kvaliteten i resultaten hänger ihop med hur kvartsen bildats och vad som hänt med den sedan dess. En framgångsrik datering kan leda till en ökad förståelse av dynamiken för en inlandsis. För att utveckla metodiken avser man att använda sig av en rad olika metoder som lumiscens, svepelektronmikroskopi, masspektrometri och skiktröntgen. Projektet har viktiga implikationer för förståelsen av dynamiken i isen under en nedisning och ökad förståelse för jordarternas bildning och utbredning i Sverige.

Projektledare

Helena Alexandersson, Lunds universitet

Beviljade medel från SGU

1 640 000 kr                 

Projektperiod

2017 – 2020

Senast granskad 2020-11-25