Foto: Magdalena Thorsbrink/SGU

30 maj 2023

Grundvattennivåer i maj

Grundvattennivåerna sjunker nu i södra Sverige och kommer att fortsätta göra så de närmaste månaderna. Om det blir varmt och torrt i sommar är det troligt att det blir ovanligt låga nivåer i små grundvattenmagasin på flera håll i Götaland och Svealand.

I maj har det varit torrare och något varmare än normalt i stora delar av landet. För de små grundvattenmagasinen har det medfört att nivåerna sjunkit mer än vanligt i stora delar av Götaland och Svealand. På Gotland och i stora delar av södra Götaland är nivåerna nu ganska låga, medan det i andra delar av Götaland och Svealand är nivåer nära eller något över medel. I Norrland och norra Dalarna har nivåerna däremot stigit på grund av snösmältning och där är nivåerna nu på många håll höga eller till och med ovanligt höga.

Det är förväntat att nivåerna i de små grundvattenmagasinen sjunker de närmaste månaderna i hela landet. Men hur snabbt och hur mycket de sjunker avgörs bland annat av vädret och hur mycket vatten som används. Vid normalt sommarväder är det troligt att nivåerna blir låga i stora delar av Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten, medan de fortsatt kommer att vara nära eller över medelnivån i fjälltrakterna och Norrlands inland. Vid torrt väder är det sannolikt att det till och med blir ovanligt låga grundvattennivåer mot slutet av juli på flera håll i södra Sverige, vilket kan innebära problem om man får vatten från egen brunn.

små_grundvattennivåer_maj_2023.png

De stora magasinen reagerar långsammare än de små. Nivåerna i Götaland är därför i allmänhet över eller nära medelnivån tack vare höga nivåer tidigare i vintras. I Svealand och Norrland är nivåerna mer varierande, från ganska låga till höga. Även i de stora magasinen förväntas nivåerna i huvudsak sjunka de närmaste månaderna, däremot inte lika snabbt som i de små magasinen. Både vid ett normalt och torrt sommarväder blir nivåerna mot slutet av juli låga eller ganska låga i stora delar av Götaland och Svealand. Däremot är det inte troligt att det allmänt blir ovanligt låga nivåer.

stora_grundvattennivåer_maj_2023.png

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2023-05-30