Mars

 • Guider och naturvägledare välkomnas till workshop om geoturism

  Den 27–28 april arrangerar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en workshop i Skövde tillsammans med Sveriges första Unesco globala geopark, Platåbergens geopark. Syftet är att förmedla hur geologi kan användas inom besöksnäringen för att skapa mervärde för såväl näringsidkare som besökare.

  29 mars 2023

 • Grundvattennivåer i mars

  Mycket nederbörd i början av året i stora delar av Götaland och Svealand har gjort att grundvattennivåerna där är höga eller ovanligt höga i små magasin. I fjällkedjan och i stora delar av Norrland är nivåerna däremot låga eller ovanligt låga, men tack vare en kommande snösmältning kommer också de att stiga betydligt.

  28 mars 2023

 • Fortsatt ökat behov av ballast i Sverige – långsiktig samhällsplanering allt viktigare

  Tillgång till ballast av rätt kvalitet är en förutsättning för att samhället skall fungera. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har publicerat en rapport som visar att samhällets behov av ballast, det vill säga grus, sand och krossberg, ökar. Det speglas av stigande produktionssiffror för dessa råvaror.

  27 mars 2023

 • Ständig utveckling av SGU:s arbete med förorenade områden

  I Sverige finns flera tusen förorenade områden. Undersökningar och åtgärder av dessa områden är avgörande för att uppnå det nationella miljömålet Giftfri miljö. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är en av de största aktörerna i Sverige inom undersökning och efterbehandling av förorenade områden.

  22 mars 2023

 • Tydligare information om grundvattennivåer

  För att underlätta för de som behöver information om den aktuella grundvattentillgången i landet justerar SGU nu hur kartor och kommentarer för grundvattennivåer visas. Ändringarna gör det tydligare när nivån faktiskt är ovanligt låg eller hög.

  21 mars 2023

 • Energi- och näringsministern besökte ”Sveriges hetaste myndighet”

  Hur påverkas grundvattnet i ett förändrat klimat? Vilka platser kan bli aktuella för lagring av koldioxid? Och hur kan Sverige bli en viktig aktör i säkrandet av de kritiska råvaror som behövs för den gröna omställningen? Det var några av de frågeställningar som energi- och näringsminister Ebba Busch fick tillfälle att samtala om när hon på tisdagen besökte SGU.

  14 mars 2023

 • Sjunkande priser på guld, silver och palladium

  Flera metallpriser sjönk i februari. Trots att inflationen verkar avta förväntas kommande räntehöjningar. Flera stora ekonomier har låg arbetslöshet och relativt hög produktionstakt i tillverkningsindustrin. Kinas ekonomiska återhämtning är på gång, men är fortfarande i en uppstartsfas. Det fanns därför fortsatt dämpad efterfrågan på flera viktiga metaller.

  8 mars 2023

 • GNIST – ett svensk-norskt samarbete för att lyfta geologiskt intressanta platser över nationsgränsen

  Inom projektet GNIST har svenska och norska aktörer jobbat för att öka intresset för geologi inom turism i Dalarnas län och Innlandet fylke i Norge. Målsättningen var att utveckla verktyg som kan användas inom besöksnäringen, men även inom samhällsplanering och naturförvaltning för att förmedla och förvalta geologiska naturvärden på ett hållbart sätt.

  6 mars 2023