Oktober

 • Efterbehandlingen av Fredriksbergs bruk inne i sin slutfas

  Nu pågår slutfasen av saneringen och efterbehandlingen av Fredriksbergs fabriksområde i Ludvika kommun. Området återställs med planteringar samtidigt som rester av de gamla fabriksbyggnaderna lämnas kvar som ett minne från den gamla brukstiden.

  31 oktober 2023

 • Nytt EU-förslag för markhälsa kan motverka den gröna omställningen

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har skickat in ett yttrande till Regeringskansliet om EU-kommissionens förslag till ett nytt direktiv om markövervakning och markresiliens. Lagförslaget riskerar, om det blir verklighet, att innebära målkonflikter med annan lagstiftning för grön omställning.

  31 oktober 2023

 • Ny visningstjänst för Grundvattenmagasin

  SGU lanserar nu visningstjänsten Grundvattenmagasin och en uppdatering av kartvisaren med samma namn. Visningstjänsten och kartvisaren innehåller information om grundvatten i framför allt större magasin längs grusåsar och i sedimentär berggrund.

  27 oktober 2023

 • Nu startar SGU rivningsarbetet inför sanering efter kemtvätten Färgaren i Jönköping

  I veckan påbörjas arbetet med att riva de hus i ett kvarter i Jönköping belägna på mark som ska saneras från föroreningar efter en nedlagd kemtvätt. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är sedan 2018 huvudman för projektet och efter ett omfattande förarbete kan åtgärdsprocessen nu starta enligt plan.

  23 oktober 2023

 • Satsning på svenska forskningsfartyg effektiviserar livsviktig havsforskning

  Mer svensk fartygsbaserad forskning möjliggörs när Vetenskapsrådet nu beviljar Sveriges forskningsfartyg ett treårigt infrastrukturbidrag. Tanken är att främja viktig havsforskning genom att förenkla för fler att använda sig av statliga forskningsfartyg som Sveriges geologiska undersöknings fartyg Ocean Surveyor.

  19 oktober 2023

 • Sök stöd till geovetenskaplig forskning om kolinlagring i sediment och jordar

  Sveriges geologiska undersökning utlyser medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot kolinlagring i sediment och jordar.

  16 oktober 2023

 • Ny kunskap om svenskt gruvavfall kan bidra till en cirkulär ekonomi

  Gammalt gruvavfall kan vara en viktig del i en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Men kunskaperna om sekundära resurser behöver öka. Nu publicerar Sveriges geologiska undersökning (SGU) den första av totalt sex rapporter med resultat från provtagningar vid nedlagda svenska gruvor.

  12 oktober 2023

 • SGU undersöker hur våtmarksrestaureringar påverkar grundvattnet

  SGU har börjat göra mätningar för att ta reda på hur grundvattennivåer och grundvattenmagasinering påverkas när man återställer våtmarker. Den informationen kan vara till hjälp för den som planerar att restaurera en våtmark för att förbättra vattenförsörjningen.

  9 oktober 2023