Bild på en mosse.
16 oktober 2023

Sök stöd till geovetenskaplig forskning om kolinlagring i sediment och jordar

Sveriges geologiska undersökning utlyser medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot kolinlagring i sediment och jordar.

SGU har nu öppnat utlysningen för SGU:s forskningsstöd. Sista datum för ansökan är den 12 december 2023, utlysningen stänger klockan 14.00. I år fokuserar utlysningen på kolinlagring i sediment och jordar. Läs mer om fokusområdena och hur du ansöker:

Stöd till geovetenskaplig forskning 2023

Om SGU:s forskningsstöd

SGU har i uppdrag att stödja geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Syftet är att utveckla och använda nya kunskaper och metoder inom geologin för att bättre kunna tillfredsställa samhällets behov och verka för en hållbar utveckling. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom SGU:s ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna. SGU kan dela ut forskningsmedel om cirka sex miljoner kronor per år.

 

Senast granskad 2023-10-16