Bild på SGU:s forskningsfartyg S/V Ocean Surveyor.

SGU:s forskningsfartyg S/V Ocean Surveyor.

Foto: Carl-Erik Alnavik/SGU

19 oktober 2023

Satsning på svenska forskningsfartyg effektiviserar livsviktig havsforskning

Mer svensk fartygsbaserad forskning möjliggörs när Vetenskapsrådet nu beviljar Sveriges forskningsfartyg ett treårigt infrastrukturbidrag. Tanken är att främja viktig havsforskning genom att förenkla för fler att använda sig av statliga forskningsfartyg som Sveriges geologiska undersöknings fartyg Ocean Surveyor.

Vetenskapsrådet beviljar projektet "Svensk forskningsfartygsinfrastruktur för havsforskning" (SWERVE) ett treårigt stöd för att främja och stärka forskning till havs. Bidraget, om 14,5 miljoner kronor, är tänkt att täcka kostnader för fartygstid och samordning av resurser, data och teknisk kompetens för drift och underhåll av den avancerade utrustning som används ombord. Pengarna ska på detta vis möjliggöra för fler svenska forskare, oavsett lärosäte eller myndighet, att använda sig av fartygen.

Bakom projektet står ett samverkansnätverk som täcker sex svenska forskningsfartyg. Utöver Sveriges geologiska undersökning (SGU) ingår Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Polarforskningssekretariatet och SMHI i nätverket.

– Det är en mycket välkommen första satsning för att bygga upp en infrastruktur kring den svenska undersöknings- och forskningsflottan, säger Björn Bergman, verksamhetsansvarig för SGU:s rederi och chef för enheten Marin drift och teknik.

– Nätverket av statliga forskningsfartyg är knappt ett år gammalt, men ger redan möjlighet för till exempel Vetenskapsrådet att ha en samlad mottagare av infrastrukturinvesteringar, något som tidigare helt har saknats. Detta kommer att snabba på och fördjupa samarbetet mellan statliga aktörer med fartyg, vilket effektiviserar arbetet med att ta fram livsviktig information om haven och havsbotten.

Vetenskapsrådets bidrag kommer inte bara att gagna svensk forskning. Bidraget stödjer också insamling, leverans och tillgängliggörande av havsdata till det internationella forskarsamhället, vilket kan komma att stärka Sveriges position inom havsforskningen.

Läs mer om SGU:s forskningsfartyg S/V Ocean Surveyor

Senast granskad 2023-10-19