November

 • Kärnborrning och markseismisk mätning i mål

  Efter drygt två månaders intensivt arbete är både kärnborrningarna och de seismiska mätningarna på land på södra Gotland avslutade. Undersökningarna har gjorts inom ramen för det regeringsuppdrag om koldioxidlagring som Sveriges geologiska undersökning (SGU) genomför fram till 2026.

  17 november 2023

 • Gruvavfall och småskalig gruvnäring i fokus för ITP308 under 2023

  SGU:s internationella utbildningsprogram om gruvor och miljö (ITP308) har under året fortsatt. Två nya grupper av deltagare har startat sina utbildningsomgångar och programmet har genomfört två regionala konferenser i Zambia och Rwanda.

  9 november 2023

 • Ökad efterfrågan och prisökningar på uran under hösten

  Metallpriserna under september och oktober påverkades av stimulansåtgärder i den kinesiska ekonomin och hot om att amerikanska centralbankens kan fortsätta räntehöjningar efter en tids paus. Oroligheterna i världsekonomin gör sig fortfarande påmind. Samtidigt har priset på uran stigit med mer än 40 procent under året och ligger på en tolv års toppnotering.

  8 november 2023

 • SGU ”avlyssnar” den gotländska berggrunden

  I dag, den 7 november, påbörjar Sveriges geologiska undersökning (SGU) markseismiska mätningar på södra Gotland. Undersökningarna ingår i ett pågående regeringsuppdrag, där SGU utreder om det finns lämpliga och säkra platser för permanent lagring av koldioxid till havs i Sverige.

  7 november 2023