Bild på grupp som diskuterar.

Grupp fem vid Tikumbe mines i Zambia.

Foto: Jonathan Hamisi, SGU.

9 november 2023

Gruvavfall och småskalig gruvnäring i fokus för ITP308 under 2023

SGU:s internationella utbildningsprogram om gruvor och miljö (ITP308) har under året fortsatt. Två nya grupper av deltagare har startat sina utbildningsomgångar och programmet har genomfört två regionala konferenser i Zambia och Rwanda.

En betydande del av de råvaror vi använder prospekteras och produceras i Afrika där en hållbar produktion inte alltid uppnås. För att stärka kompetensen hos myndigheter som arbetar för en hållbar gruvnäring i låg- och medelinkomstländer med betydande eller växande gruvnäring, har SGU i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Naturvårdsverket sedan flera år tillbaka drivit ett internationellt samarbets- och utbildningsprogram om gruvor och miljö: ITP308 – Mine water and mine waste management. Programmet startade 2018 och finansieras av Sida.

Under året har programmet samlat runt 100 deltagare från Kenya, Tanzania, Zambia, Rwanda och Liberia. Deltagarna består i huvudsak av inspektörer, geologer och andra verksamma inom statlig tillsyn och prövning av gruvverksamhet. Verksamheten sker numera mestadels online av både ekonomiska och miljömässiga skäl.

Under varje programomgång genomför deltagarna så kallade förändringsprojekt i sina hemländer. Dessa syftar till att förbättra system eller projekt inom respektive myndighet i de deltagande länderna. På längre sikt ska förändringarna leda till bättre beslut och styrning av gruvsektorn i landet och hjälpa till att stärka de globala hållbarhetsmålen. De projekt som hittills har färdigställts har handlat om bland annat vägledning för hantering av gruvavfall och miljöinspektion vid småskalig gruvdrift. Till sin hjälp har deltagarna mentorer från utbildningsprogrammet som är experter på hållbar gruvnäring. Under året har två grupper avslutats sina utbildningsomgångar med regionala konferenser i Zambia och Rwanda. I samband med konferenserna har också studiebesök och gästföreläsningar genomförts.

I spelaren nedan får du möta några av deltagarna från 2023 och höra dem berätta om sina erfarenheter.

 

Läs mer om utbildningsprogrammet ITP308 – Mine water and mine waste management

Senast granskad 2023-11-09