September

 • Grundvattenåret 2022/2023 – det nya onormala?

  På söndag 1 oktober börjar ett nytt hydrologiskt år. Detta är också den tid på året då det normalt är låga grundvattennivåer. Det senaste grundvattenåret kanske faktiskt inte kan betraktas som normalt. Eller är det som har varit onormalt det nya normala?

  27 september 2023

 • Ny bergmästare utsedd av regeringen – ”Hedrande och samhällsviktigt uppdrag”

  Helena Kjellson blir ny bergmästare vid Bergsstaten. Det beslutade regeringen vid torsdagens regeringssammanträde. Kjellson utsågs som vikarierande bergmästare sommaren 2022, men är nu utsedd som ordinarie i ämbetet.

  21 september 2023

 • Granit i Bergslagen kan visa vägen till fynd av volfram

  Unika karaktärsdrag hos vissa graniter i västra Bergslagen kan vara en ledtråd i sökandet efter kritiska råvaror som volfram och flusspat. Det visar en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

  19 september 2023

 • Prisfall på nickel och palladium under sommarmånaderna

  Perioden juni till och med augusti präglades av både upp- och nedgångar för metallpriserna. Amerikanska centralbanken skickade positiva signaler om minskad inflation. Samtidigt utgjorde en svag återhämtning av den kinesiska ekonomin en bromskloss för den globala marknaden för metaller.

  14 september 2023

 • Spåren efter slamströmmen i Åre kartlagda

  I början av augusti i år drabbades Åre av en så kallad slamström. Intensiv nederbörd drog med sig jord, sten och organiskt material från de branta sluttningarna som omger byn och orsakade skador nere i samhället vid fjällets fot. SGU har dokumenterat slamströmmens framfart och sammanställt observationerna i en rapport.

  13 september 2023

 • Mer och bättre data efter stor inventering av mineral och bergarter i Skinnskatteberg

  I en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) beskrivs mineral- och bergartsförekomster i Skinnskattebergs kommun. Rapporten är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

  12 september 2023

 • Vägval om kärnkraft styr Sveriges framtida behov av tillgång till metaller och material

  När Sverige ska ställa om till fossilfri elproduktion kommer behovet av en rad metaller och material att öka. Oavsett vägval i energipolitiken är den svenska självförsörjningsgraden av de material som behövs mycket låg. Det visar en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

  4 september 2023