Bild på granit.

En granitgång i den så kallade GP-sviten skär genom metavulkaniskt berg i Bergslagen. Hammaren är 80 cm lång.

Foto: Edward Lynch, SGU.

19 september 2023

Granit i Bergslagen kan visa vägen till fynd av volfram

Unika karaktärsdrag hos vissa graniter i västra Bergslagen kan vara en ledtråd i sökandet efter kritiska råvaror som volfram och flusspat. Det visar en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

I västra Bergslagen finns mer än 100 kända förekomster med mineraliseringar av ämnena volfram, molybden, flusspat och koppar. En studie genomförd av SGU bekräftar nu att många av dessa mineraliseringar har koppling till graniter i den så kallade GP-sviten.

– De graniter som ligger närmast mineralförekomsterna har unika texturella, mineralogiska, petrofysiska och geokemiska karaktärsdrag jämfört med graniter som ligger på större avstånd, säger statsgeolog Edward Lynch.

Dessa karaktärsdrag uppstod under graniternas bildningsprocess för 1,8 miljarder år sedan och kan idag vara ett hjälpmedel för prospekteringsföretag att hitta ”rätt granittyp” när man letar efter kritiska råvaror som volfram och flusspat i Bergslagen eller andra liknande delar av den svenska berggrunden.

Granit-i-Bergslagen-Omslag.jpg

Både volfram och flusspat bedöms som kritiska råvaror av Europeiska unionen på grund av sin ekonomiska betydelse tillsammans med den höga risken för störningar i tillgången. Volfram klassas sedan januari 2021 även som ett så kallat konfliktmineral, vilket innebär att EU-baserade industrier bör undvika att importera volfram från politiskt instabila regioner. Molybden bedöms idag inte som kritiskt av EU, men är en av flera metaller som anses viktiga för den europeiska försvarsindustrin.

Bergslagen, etapp 2. Geochemical and geophysical assessment of c. 1.8 Ga granites associated with W-F ± Mo mineralisation, western Bergslagen

Senast granskad 2023-09-19