Augusti

 • SGU söker svaren på var koldioxid kan lagras

  Marinseismiska undersökningar utanför Skånes kust och provborrningar på södra Gotland. I dag påbörjar Sveriges geologiska undersökning (SGU) ett par viktiga delprojekt inom ramen för det regeringsuppdrag som handlar om att utreda förutsättningarna till permanent lagring av koldioxid i svensk berggrund.

  28 augusti 2023

 • Gruvor, miljö och hållbar utveckling på ITP-konferens i Rwanda

  Att öka kapaciteten hos myndigheter som arbetar för en hållbar gruvnäring i låg- och medelinkomstländer med betydande eller växande gruvnäring står i fokus i SGU:s internationella program för kapacitetsutveckling om gruvor och miljö, ITP308 – Mine water and mine waste management. I slutet av augusti håller programmet en så kallad regionalkonferens i Kigali, Rwanda, med deltagare från fem länder i Afrika.

  15 augusti 2023

 • Ovanligt tidig återhämtning av grundvattennivåer

  I stora delar av södra och mellersta Sverige har grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen redan nu börjat återhämta sig, två månader tidigare än normalt. Beräkningar av framtida grundvattennivåer tyder på att även stora grundvattenmagasin återhämtar sig väl under hösten.

  8 augusti 2023