Bild på vatten och vass.

Foto: Joel Häggqvist, SGU.

8 augusti 2023

Ovanligt tidig återhämtning av grundvattennivåer

I stora delar av södra och mellersta Sverige har grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen redan nu börjat återhämta sig, två månader tidigare än normalt. Beräkningar av framtida grundvattennivåer tyder på att även stora grundvattenmagasin återhämtar sig väl under hösten.

Juli har varit blötare och kallare än normalt i större delen av Sverige, vilket har lett till ovanligt långsamt sjunkande grundvattennivåer i de små grundvattenmagasinen. I kombination med en väldigt blöt inledning på augusti har detta lett till en ovanligt tidig återhämtning från sommarens låga grundvattennivåer. Under ett normalt år brukar grundvattennivåerna inte börja återhämta sig förrän i slutet av september, medan beräkningar nu tyder på att stora delar av Sverige kommer att ha grundvattennivåer nära medel eller till och med ganska höga i slutet av september. Undantaget är framför allt Kalmar län och Gotland där juli inte har varit lika blöt, vilket resulterar i att återhämtningen förväntas bli mer normal i dessa områden.

Nuläget är dock sådant att vissa områden fortfarande har låga grundvattennivåer, varför SGU bedömer att det finns risk för vattenbrist på grund av låga nivåer i små magasin i följande län: Kronobergs län, Skåne län, Blekinge län, Gotlands län, Kalmar län och Östergötlands län.

Grundvattenivåer i små magasin

Vecka 32

Grundvattennivåer

Vecka 32

Avvikelse

Grundvattennivåer i slutet av september vid normal väderutveckling

Grundvattennivåer-Små-magasin-v32.png

Ladda ner en högupplöst version av kartan

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna låga i stora delar av östra Götaland och sydöstra Svealand. De stora grundvattenmagasinen reagerar långsammare än små grundvattenmagasin på väderläget. Beräkningar visar att regnet i juli i kombination med en blöt inledning på augusti har skapat goda förutsättningar för stigande grundvattennivåer inom de närmaste månaderna. Precis som för de små grundvattenmagasinen visar beräkningar att återhämtningen förväntas vara långsammast i Kalmar län och på Gotland.

Med anledning av de låga grundvattennivåerna och att det i vissa områden finns indikationer på att dessa förblir låga en tid framöver, har SGU utfärdat risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer i stora magasin i följande län: Gotlands län, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne län.

Grundvattenivåer i stora magasin

Vecka 32

Grundvattennivåer

Vecka 32

Avvikelse

Grundvattennivåer i slutet av september vid normal väderutveckling

Grundvattennivåer-Stora-magasin-v32.png

Ladda ner en högupplöst version av kartan

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier

Senast granskad 2023-08-08